loader image

Admitere la doctorat

DOMENIUL

Cu frecvenţă – BUGET

Cu frecvenţă – TAXĂ

Cu frecvenţă

cu bursă*

Cu frecvenţă

fară bursă

Cu frecvenţă redusă

fară bursă

Cu frecvenţă redusă

fară bursă –

rromi

Inginerie Mecanică

6

1

7

1

4

Ingineria Materialelor

1

 

1

   

 Înscrierile la doctorat au loc în perioada 10-26 iulie și 3-21 sept. 2020.

 Testul la limba străină

 Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita o adeverință de la decanatul facultății absolvite.

 Ceilalți candidați vor susține un colocviu la o limbă străină la catedra de limbi străine (corpul CH/Fac. de Ing. Chimica şi Protecția Mediului, Etajul 5).

 Colocviul de admitere

 Colocviul de admitere va avea loc în data de ….. sept. 2020, ora ….., în Sala de consiliu a facultății.

 Colocviul de admitere se organizează pe baza unei tematici şi a unei bibliografii şi se susține în fata unei comisii formată din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-şi asuma inițiative teoretice, experimentale şi metodologice. Fiecare candidat va face şi o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experiența profesionala, alte realizări) şi o scurta descriere a direcției de cercetare propuse.

 Media de admitere = Media ex.licenţă×0,15 + Media disertaţie×0,15 + Media colocviu×0,70

 Criteriu de departajare: media la colocviul de admitere.

Conducători de doctorat 2020:

Inginerie mecanică:

•       Prof.dr.ing. Atanasiu Virgil

•       Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

•       Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen

•       Prof.dr.ing. Condurache Daniel

•       Prof.em.dr.ing.  Creţu Spiridon

•       Prof.dr.ing. Doroftei Ioan

•       Prof.em.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

•       Prof.em.dr.ing. Gafițanu Mihai

•       Prof.em.dr.ing.  Gaiginschi Radu

•       Prof.ab.dr.ing. Goanță Viorel

•       Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

•       Prof.ab.dr.ing. Popescu Aristotel

•       Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

Ingineria materialelor:

•       Prof.dr.ing. Munteanu  Corneliu

Mai multe informatii