loader image

Admitere Licenţă

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
  Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrieDragi candidați,

Venim în sprijinul vostru oferindu-vă  informații, consiliere și suport pentru înscrierea la concursul de admitere 2022 la Facultatea de Mecanică din Iași, telefonic  la numerele  +40232232337, +40741130041 sau prin email:  facultatea.mecanica@tuiasi.ro


Studii universitare de licenţă – 4 ani

Sesiunea de vară iulie 2022
Sesiunea de toamnăseptembrie 2022

 Numărul estimativ de locuri ce vor fi scoase la concurs în sesiunea iulie 2022:

DomeniulNumar locuri români buget
Ingineria autovehiculelor124
Ingineria mecanică115
Mecatronică și robotică97

Concursul de admitere se organizează pe domenii de studii, urmând ca, în funcție de media de admitere și de opțiuni, candidatul să fie declarat admis la unul dintre acestea.

Domenii de Studiu și Specializări – Facultatea de Mecanică


Metoda de selecție

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Dosarul de admitere/de înscriere

În contextul pandemiei SARS COV2, admiterea pentru anul universitar 2022 – 2023 se va desfășura online, după înscriere candidatul urmând să transmită documentele în original.

Candidații care nu au posibilitatea să se înscrie online sunt asteptați la sediul Facultății de Mecanică, în perioada de înscriere corespunzătoare sesiunilor de vară și de toamnă.

Dosarul de înscriere online va conține:

 • Cererea de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
 • Cartea de identitate – în copie scanată;
 • Adeverința, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau adeverința de fost student, cu  precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă).
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta /diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere /dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă.

Taxă de admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei și se plătește prin transfer bancar sau prin Poșta Română în contul:

 • Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
 • COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
 • CUI: 4701606
 • OBIECTUL PLĂŢII: taxă admitere Facultatea de Mecanică

În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului de pe platforma de admitere (de către candidat), la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere și obiectul plății (taxa admitere Facultatea de Mecanică).

Atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății de Mecanică, prin POS.  

Taxe de școlarizare

Pentru locurile la buget nu se platesc taxe de școlarizare.

Mai multe detalii privind procedura de admitere puteți găsi la adresa:

https://www.admitere.tuiasi.ro/licenta/informare.php

Informații prind admiterea românilor de pretutindeni vor fi postate în momentul actualizării legislației privind numărul de locuri pentru anul 2022 și a procedurii privind admiterea românilor de pretutindeni.