loader image

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD)

INFORMAȚII GENERALE

 Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată, desfășurat în conformitate cu Legea Educației Naționale 1/2011 şi a H.G. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

 Formele de pregătire prin doctorat sunt:

 • cu frecvență cu bursă – BUGET
 • pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvența fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvență redusă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioadă de 3 ani. 

Departamentul Şcoli Doctorale a fost înfiinţat în data de 4 oct. 2005, prin aprobarea Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi are în subordine zece Scoli Doctorale, inclusiv cea de la Facultatea de Mecanică (SDFM).

Școala Doctorală organizează studii doctorale în domeniul fundamental Științe inginerești/domeniile:

 1. Inginerie mecanică;
 2. Ingineria materialelor.

 Doctoratul are două componente:

 • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I);
 • Programul de cercetare științifică (anul II şi III).

ORGANIZARE CCPD

 Conducerea CCPD

 CCPD este condus de un director şi de un Consiliu format din conducători de doctorat din cadrul CCPD şi membri din afara CCPD, aleşi dintre personalităţi ştiinţifice recunoscute şi/sau personalităţi din sectoare industriale şi socio-economice. Conducerea CCPD este aleasă conform Metodologiei Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași.

 Consiliul CCPD:

 1.  Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe, Departamentul IMAR;
 2. Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen, Departamentul IMMR;
 3. Dr.ch. Cazacu Maria, CS I la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași.

 Director CCPD: Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

 Conducători de doctorat 

Nr.crt.Nume şi prenumeDomeniul
1Prof.dr.ing. Atanasiu VirgilInginerie mecanică
2Prof.dr.ing. Bârsănescu PaulInginerie mecanică
3Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu CarmenInginerie mecanică
4Prof.dr.ing. Condurache DanielInginerie mecanică
5Prof.dr.ing. Crețu SpiridonInginerie mecanică
6Prof.dr.ing. Doroftei IoanInginerie mecanică
7Prof.dr.ing. Dumitrașcu GheorgheInginerie mecanică
8Prof.em.dr.ing. Gafițanu MihaiInginerie mecanică
9Prof.em.dr.ing. Gaiginschi RaduInginerie mecanică
10Prof.ab.dr.ing. Goanță ViorelInginerie mecanică
11 Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu Ingineria materialelor
12 Prof.dr.ing. Neculăiasa Vasile Inginerie mecanică
13 Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru Inginerie mecanică
14 Prof.ab.dr.ing. Popescu Aristotel Inginerie mecanică
15 Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward Inginerie mecanică

ADMITERE 2020

 Testul la limba străină

 Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita o adeverință de la decanatul facultății absolvite.

 Ceilalți candidați vor susține un colocviu la o limba străina în data de 22 sept. 2020, ora 10:00, la catedra de limbi străine (corpul CH/Fac. de Ing. Chimică şi Protecția Mediului, Etajul 5).

Colocviul de admitere

 1. Perioade de înscriere – 01- 10.07.2020 și 01 – 17.09.2020;
 2. Testul la limba straină (daca este cazul) – 18.09.2020, ora 10, Catedra de Limbi străine, Corp CH, etaj 5;
 3. Susținerea colocviului de admitere (on line)  – 21.09.2020, incepand cu ora 9:00.

Colocviul de admitere se organizează pe baza unei tematici şi a unei bibliografii şi se susține în fata unei comisii formată din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-şi asuma inițiative teoretice, experimentale şi metodologice. Fiecare candidat va face şi o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experiența profesionala, alte realizări) şi o scurta descriere a direcției de cercetare propuse.

Media de admitere = Media ex.licenţă×0,15 + Media disertaţie×0,15 + Media colocviu×0,70

 Criteriu de departajare: media la colocviul de admitere.

 Comisia de admitere 2020:

 1. Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul – președinte
 2. Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru
 3. Prof.dr.ing. Ioan Doroftei
 4. Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu
 5. Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

 Comisia de contestații 2020:

 1. Prof.dr.ing. Condurache Daniel – președinte
 2. Prof.ab.dr.ing. Goanță a Viorel
 3. Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

Proiecte de cercetare

Susținerea proiectelor de cercetare (on line) ale doctoranzilor din anul I (admiși in 2019) va avea loc în Septembrie, la o dată care va fi anuțată ulterior.

Alte informații utile

Contact

Decanatul Facultății de Mecanică
e-mail: msamoil@tuiasi.ro
Tel/fax: +40 232 232337
Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul
e-mail: paulbarsanescu@yahoo.com
Tel. TUIasi: +40 0232 702243