loader image

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD)

Locuri Doctorat

7 locuribuget cu bursă
8 locurifară bursă, fară taxă


INFORMAȚII GENERALE

 Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată, desfășurat în conformitate cu Legea Educației Naționale 1/2011 şi a H.G. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

 Formele de pregătire prin doctorat sunt:

 • cu frecvență cu bursă – BUGET
 • pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvența fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvență redusă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioadă de 3 ani. 

Departamentul Şcoli Doctorale a fost înfiinţat în data de 4 oct. 2005, prin aprobarea Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi are în subordine zece Scoli Doctorale, inclusiv cea de la Facultatea de Mecanică (SDFM).

Școala Doctorală organizează studii doctorale în domeniul fundamental Științe inginerești/domeniile:

 1. Inginerie mecanică;
 2. Ingineria materialelor.

 Doctoratul are două componente:

 • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I);
 • Programul de cercetare științifică (anul II şi III).

ORGANIZARE CCPD

 Conducerea CCPD

 CCPD este condus de un director şi de un Consiliu format din conducători de doctorat din cadrul CCPD şi membri din afara CCPD, aleşi dintre personalităţi ştiinţifice recunoscute şi/sau personalităţi din sectoare industriale şi socio-economice. Conducerea CCPD este aleasă conform Metodologiei Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași.

Consiliul CCPD:

Prof.univ.dr.ing. Bujoreanu Carmen, Departamentul IMMR;

Prof.univ.dr.ing. Doroftei Ioan, Departamentul IMMR;

Prof.univ.dr.ing. Popescu Aristotel, Departamentul IMAR.

Director CCPD: Prof.univ.dr.ing. Munteanu Corneliu

 1.  Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe, Departamentul IMAR;
 2. Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen, Departamentul IMMR;
 3. Dr.ch. Cazacu Maria, CS I la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași.

 Director CCPD: Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

 Conducători de doctorat 

Nr.crt.Nume şi prenumeDomeniul
1Prof.dr.ing. Bârsănescu PaulInginerie mecanică
2Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu CarmenInginerie mecanică
3Prof.dr.ing. Condurache DanielInginerie mecanică
4Prof.dr.ing. Crețu SpiridonInginerie mecanică
5Prof.dr.ing. Doroftei IoanInginerie mecanică
6Prof.dr.ing. Dumitrașcu GheorgheInginerie mecanică
7Prof.ab.dr.ing. Goanță ViorelInginerie mecanică
8 Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu Ingineria materialelor
9 Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru Inginerie mecanică
10Prof.dr.ing. Paleu ViorelInginerie mecanică
11 Prof.ab.dr.ing. Popescu Aristotel Inginerie mecanică
12 Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward Inginerie mecanică

Admitere 2022

Media de admitere= Media licenţă*0,15 + Media disertaţie*0,15 + Media colocviu*0,70
Criteriu de departajare: media la colocviul de admitereColocviul se organizează pe baza unei tematici si a unei bibliografii și se susține în fata unei comisii formata din specialiști cu titlul de doctor.
La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-si asuma inițiative teoretice, experimentale si metodologice.
Fiecare candidat va face si o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experienta profesionala, alte realizări) si o scurta descriere a directiei de cercetare propuse.

 Testul la limba străină

 Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita o adeverință de la decanatul facultății absolvite.

 Ceilalți candidați vor susține un colocviu la o limba străina în data de 15.07. 2022, ora 10 (Sesiunea I) sau 16.09.2022, ora 10:00 (Sesiunea II), la catedra de limbi străine (corpul CH/Fac. de Ing. Chimică şi Protecția Mediului, Etajul 5).

Colocviul de admitere

 1. Perioade de înscriere – 04-14.07.2022 și 01 15.09.2022;
 2. Testul la limba straină (daca este cazul) – 15.07. 2022, ora 10 (Sesiunea I) sau 16.09.2022, ora 10:00 (Sesiunea II), Catedra de Limbi străine, Corp CH, etaj 5;

Susținerea colocviului de admitere – 20.09.2022, incepand cu ora 9:00, sala consiliu a Facultății etaj 1.

Dosarul cu acte va fi încărcat inițial online în cele două perioade de înscriere și ulterior depus și în original.

Termenul limită pentru depunerea actelor în original pentru studenții doctoranzi admiși pe locurile finanțate de la buget: 28.09.2022.

Comisia de admitere 2022:

 1. Prof.univ. dr.ing. Munteanu Corneliu – președinte
 2. Prof.univ. dr.ing. Bujoreanu Carmen – membru
 3. Prof.univ. dr.ing. Doroftei Ioan – membru
 4. Prof.univ. dr.ing. Popescu Aristotel – membru
 5. Prof.univ. dr.ing. Rakoși Edward – membru

 Comisia de contestații 2022:

 1. Prof.dr.ing. Condurache Daniel – președinte
 2. Prof.ab.dr.ing. Goanță Viorel
 3. Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

Proiecte de cercetare

Susținerea proiectelor de cercetare (on line) ale doctoranzilor din anul I (admiși in 2021) va avea loc în Septembrie, la o dată care va fi anunțată ulterior.

Alte informații utile

Contact

Decanatul Facultății de Mecanică
e-mail: msamoil@tuiasi.ro
Tel/fax: +40 232 232337
Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu
e-mail: corneliu.munteanu@academic.tuiasi.ro
Tel. TUIasi: tel: 0232278683 int.2325