loader image

In memoriam … Şef lucrări universitar doctor inginer Sorin TALIF

In memoriam …

Şef lucrări universitar doctor inginer Sorin TALIF

     16.08.1972-20.07.2021

La data de 20 iulie 2021, a plecat dintre noi distinsul Şef lucrări doctor inginer Sorin TALIF. S-a născut la 16 august 1972, în Iaşi. A urmat cursurile Liceului teoretic ,,Emil Racoviţă”, profilul fizică-chimie, după care, în perioada 1990-1995, a studiat la Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi ”din Iaşi, obţinând diploma de inginer în specializarea Autovehicule Rutiere şi apoi diploma de master în specializarea „Tribologia sistemelor mecanice”. A finalizat ambele cicluri universitare cu rezultate remarcabile.

În anul 2009 a obţinut titlul de doctor, în urma susţinerii tezei cu titlul ,,Studii privind ameliorarea condiţiilor de contact ale perechii camă-tachet din mecanismele de distribuţie ale motoarelor cu ardere internă”, elaborată sub îndrumarea domnului Profesor universitar doctor inginer Radu Gaiginschi.

În anul 1998 a început cariera didactică universitară la Catedra de Motoare şi Autovehicule Rutiere în calitate de preparator, ulterior ocupând poziţiile de asistent şi şef de lucrări.

În toată această perioadă a desfăşurat o bogată activitate didactică şi de cercetare în domenii privind întreţinerea, repararea şi diagnosticarea motoarelor cu ardere internă precum şi sistemele de propulsie ale autovehiculelor. Această activitate s-a concretizat într-un număr de aproximativ 40 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale de prestigiu, marea lor majoritate fiind indexate în baze de date internaţionale. Totodată, a coordonat un număr impresionant – peste 100 – de lucrări de finalizare a studiilor de licenţă şi master şi a fost implicat, ca responsabil din partea Facultăţii de Mecanică,  în mai multe proiecte de anvergură desfăşurate de universitate.

Începând cu anul 2019, a ocupat poziţia de Prodecan al Facultăţii de Mecanică pentru Relaţia cu Studenţii, desfăşurând o activitate foarte intensă şi complexă  în această calitate. A fost o persoană care s-a implicat profund în toate activităţile pe care le-a desfăşurat, dedicându-se fără rezerve atât studenţilor cât şi colegilor.

A fost un foarte bun coleg, un om deosebit, plin de modestie şi discreţie.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!