loader image

Profesor Doctor Inginer VASILE CRĂCIUN – IN MEMORIAM

6 mai 2021

(30.09.1944  –  6.05.2021)

Consiliul Facultăţii de Mecanică anunţă cu profundă durere trecerea la cele veşnice a Profesorului Doctor Inginer VASILE CRĂCIUN, ilustru dascăl şi cercetător în domeniul maşinilor agricole, prieten apropiat tuturor colegilor din facultate, prieten apropiat multor generaţii de  studenţi.

Născut la 30 septembrie 1944, în Satul Deleni din Judeţul Vaslui, profesorul Vasile CRĂCIUN a urmat cursurile Facultăţii de Mecanică din Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi  în perioada  1962-1967. Din  septembrie 1967  îşi începe cariera universitară, pe post de asistent, la Catedra de Mecanică Agricolă a Facultăţii de Mecanică.         

În perioada 1975-1978 efectuează studii postuniversitare la IEFM-NAVROM Constanța, pentru a se specializa ca Mecanic maritim, obținând Brevetul de ofițer mecanic-maritim clasa a III-a, a II-a  și I. A fost  îmbarcat pe nave maritime comerciale de diferite tonaje, având funcţii până la ofiţer mecanic clasa a I.

 Începând cu anul universitar 1979/1980 este încadrat prin concurs la Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iași, Facultatea de Mecanică, catedra de TCM și Mecanică agricolă, pe post de șef de lucrări. Si-a susţinut doctoratul în 1994 în domeniul construcţiilor de maşini agricole, conducător științific fiind Profesorul Constantin Picoş.

Ca urmare a rezultatelor obținute în activitatea didactică și de cercetare promovează toate treptele ierarhice din învățământul superior, conferențiar universitar (1995 – 1999) şi profesor universitar (1999 – 2009) iar apoi, profesor consultant.

În calitate de cadru didactic a fost titular la mai multe discipline din planul de învățământ al programelor de studii de licență și masterat cum ar fi: Acționări hidraulice și pneumatice; Maşini de lucrat solul, semănat şi întreţinerea culturilor; Maşini şi instalaţii pentru reciclarea deşeurilor din agricultură şi industria alimentară etc. În cei peste 40 de ani de activitate didactică a ţinut cursuri de specialitate la peste 4000 de absolvenţi ai Facultăţii de Mecanică din Iaşi şi a fost îndrumător ştiinţific la peste 200 proiecte de diplomă. De asemenea, a îndrumat un număr mare de lucrări de definitivat și de grad pentru cadrele didactice din licee, aflate în zona Moldovei, pentru specialitatea Mașini agricole. A fost membru în comisii de susţinerea tezei de doctorat, în calitate de referent; preşedinte sau membru în comisii de promovare a cadrelor didactice; preşedinte al comisiilor de bacalaureat etc.

Rezultatele cercetărilor științifice au fost diseminate prin publicarea  a peste 116 lucrări, dintre care în mare parte au fost publicate în anale și reviste de specialitate sau au fost susţinute în cadrul unor sesiuni ştiinţifice din ţară şi din străinătate (Lublin şi Sczecin, Polonia; Russe, Bulgaria; Potsdam și Bornim, Germania; Izmir, Turcia; Viena, Austria etc) și publicate în volumele acestor manifestări ştiinţifice.

A efectuat specializări la diferite universități din domeniul Inginerie agricolă (Agricultural Engineering), cum ar fi la Universitatea Hohenheim, Germania (2004) și la Universitatea din GENT, Belgia (2001).

 În septembrie 2009 se pensionează dar, de fapt, profesorul CRĂCIUN nu a fost niciodată la pensie, a continuat să fie prezent la catedră, în rândul colaboratorilor, să scrie cărţi şi lucrări ştiinţifice, să participe la manifestări ştiinţifice, să îndrume studenţii şi pe tinerii colaboratori.

       Dispariţia profesorului VASILE CRĂCIUN lasă un gol imens în sufletele noastre. Şcoala de Mecanică Agricolă din Iaşi pierde o personalitate marcantă, un profesor de excepţie, un cercetător desăvârşit.

Amintirea profesorului VASILE CRĂCIUN va rămâne vie în inimile noastre.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!