loader image

Admitere Masterat

Sesiunea iulie 2022

 • Înscrierea candidaților: 11 – 20 iulie
 • Admitere 21 – 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie
 • Depunere contestații: 23, 25 iulie
 • Depunere acte în original: 25-29 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie

Sesiunea septembrie 2022

 • Înscrierea candidaților: 5 – 18 septembrie
 • Admitere: 6 – 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 septembrie
 • Depunere contestații: 21 – 22 august
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie


Învăţământul universitar de master asigură specializarea în domeniu şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de studii universitare.

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La master se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iaşi cât şi din alte instituţii de învăţământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de master), indiferent de specializarea absolvită şi de anul absolvirii.

Numărul estimativ de locuri scoase la concurs în sesiunea iulie – 2022

Domeniul de masterDenumirea programului universitar de masteratNumăr locuri buget Număr locuri taxă
Ingineria autovehiculelor* Concepția și managementul proiectării automobilului
* Sistemica transporturilor autopropulsate
* Siguranța și performanțele circulației rutiere
* Autovehicule hibride și electrice
20
20
20
20
20
20
20
20
Inginerie mecanică* Diagnoze și expertize tehnice în ingineria mecanică
* Mașini termice, frigotehnice și climatizare
* Tehnici nepoluante în industria agroalimentară
* Sisteme de transport pe calea ferată
20
20
20
20
20
20
20
20
Mecatronică și robotică* Mecatronică avansată
* Sisteme robotizate
20
20
20
20


La înscriere, candidaţii completează o fişă de înscriere, în care precizează ordinea preferințelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la master.

Metoda de selecţie: concurs 

 MA = 0,8*MF + 0,2*MC

 unde:

MA = media de admitere

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media obtinută la testul de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Testul de verificare este tip grilă cu 10 itemi, fiecare item cu răspunsul corect având valoare de 1 punct.

Tematică și Bibliografie pentru testul de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu în vederea admiterii la master 

Criterii de departajare: 

 1. Media examenului de diploma  (MF)
 2. Media la testul de admitere (MC)
 3. Media de școlarizare a studiilor universitare de licență

Se întocmeşte un clasament general, iar candidaţii vor fi repartizaţi pe specializări în funcţie opțiune și de media de concurs obţinută.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Master

– Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii).

– Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original şi în copie.

– Diplomă de studii superioare, forma lungă de învăţământ sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

– Certificat de naştere și CI (copie + originalul).

– Trei fotografii tip buletin de identitate.

– Dosar plic.

– Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs (100 RON).

– Adeverinţă medicală.

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

– candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

– candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.