loader image

Informații utile


Repartizarea studenților pe grupe, an universitar 2020-2021
Repartizarea locurilor la admiterea la doctorat sesiunea septembrie 2020


Taxe


Subvenția de 200 Euro pentru achiziționare calculatoare


Licenţă/Dizertaţie


Pentru înscrierea la examenul de diplomă / disertaţie, candidaţii  sunt
rugaţi să depună o cerere la secretariatul facultăţii vizată de profesorul
coordonator (modelul cererii se află la copiatorul din holul facultăţii),
referatul conducătorului ştiinţific privind conţinutul lucrării, Fisa de
lichidare, 2 foto 3/4 cm realizate pe hârtie fotografică mată (pe spatele
fotografiilor se va completa numele, promoţia şi specializarea) şi o copie după CI.

Termen disertaţie: 8 iunie 2020. Termen licenţă: 15 iunie 2020.

Declarație originalitate licență disertație


ORAR studenți (2020/2021)

Studenții TUIAȘI își vor putea achiziționa abonament CTP la prețul de 10 lei  prin aplicația „24pay” de la secretariatul facultățiipe bază de CI și carnet de note.

Studentii au și posibilitatea de a obtine abonamente CTP de la Toneta C.T.P. din fața căm.T17 pe bază de adeverință.


Manuale în format electronic


Repartizarea pe specializări


Procedura TUIASI de organizare a activității didactice 

Formulare ale contractelor de studii

Burse – dosar semestrul II

Formulare.

Burse de studiu

Procedura de acordare a burselor


Informatii CFR