loader image

Repartizarea studenților pe grupe, an universitar 2020-2021


Anunt pentru depunerea dosarelor de bursa sociala pe sem.II


Studenți ai Facultății de Mecanică, bursieri ai statului roman

Lista studenților beneficiari de bursă socială pe sem.I 2020/2021
Repartizarea locurilor la admiterea la doctorat sesiunea septembrie 2020


Taxe


Licenţă/Dizertaţie


Pentru înscrierea la examenul de diplomă / disertaţie, candidaţii  sunt
rugaţi să depună o cerere la secretariatul facultăţii vizată de profesorul
coordonator (modelul cererii se află la copiatorul din holul facultăţii),
referatul conducătorului ştiinţific privind conţinutul lucrării, Fisa de
lichidare, 2 foto 3/4 cm realizate pe hârtie fotografică mată (pe spatele
fotografiilor se va completa numele, promoţia şi specializarea) şi o copie după CI.

Termen disertaţie: 8 iunie 2020. Termen licenţă: 15 iunie 2020.

Declarație originalitate licență disertație


ORAR studenți (2020/2021)

Abonamente CTP de tip student


Manuale în format electronic


Repartizarea pe specializări


Procedura TUIASI de organizare a activității didactice 

Formulare ale contractelor de studii

Burse – dosar semestrul II

Formulare.

Burse de studiu

Procedura de acordare a burselor


Informatii CFR