loader image

Informații utileINFORMAȚII PRIVIND PRACTICA TEHNOLOGICĂRepartizarea studenților pe grupe, an universitar 2020-2021


Anunt pentru depunerea dosarelor de bursa sociala pe sem.II


Manuale în format electronic
Taxe

PORTAL TAXE ONLINE
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

https://taxe.tuiasi.ro/


Licenţă/Dizertaţie


Anunț

În redactarea Lucrarii de disertatie, vă rugam să considerați informațiile din ghidul atașat. 
La predarea lucrarii către îndrumător va rugam sa completati si declaratia de originalitate cu semnatura dumneavoastra. 
Mult succes!

Conducerea facultatii,


ANUNŢ

în atenţia  studenţilor  din anii terminali

Pentru înscrierea la examenul de diplomă/disertaţie, candidaţii  sunt rugaţi să depună o cerere la secretariatul facultăţii vizată de profesorul coordonator și fișa de lichidare (modelul cererii se află și la copiatorul din holul facultăţii), 2 foto 3/4 cm realizate pe hârtie fotografică mată pentru absolvenții studiilor universitare de licență (pe spatele fotografiilor se va completa numele, promoţia şi specializarea) și o copie după CI.

Termenul înscriere la disertaţie: 14 iunie 2021.

Termenul înscriere la examenul de licenţă: 28 iunie 2021.

DECAN,

Conf.dr.ing.Gelu IANUȘORAR studenți (2020/2021)

Abonamente CTP de tip student


Repartizarea pe specializări


Procedura TUIASI de organizare a activității didactice 

Formulare ale contractelor de studii

Burse – dosar semestrul II

Formulare.

Burse de studiu

Procedura de acordare a burselor


Tabere