loader image

CONVENȚIE PRACTICĂInformații privind obținerea sprijinului financiar de 200 de Euro acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.


Îndrumători studenți, anul universitar  2021/2022Manuale în format electronicTaxe

PORTAL TAXE ONLINE
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

https://taxe.tuiasi.ro/


Licenţă/Dizertaţie


Anunț

În redactarea Lucrarii de disertatie, vă rugam să considerați informațiile din ghidul atașat. 
La predarea lucrarii către îndrumător va rugam sa completati si declaratia de originalitate cu semnatura dumneavoastra. 
Mult succes!

Conducerea facultatii,


Ghid elaborare Licenţă/DisertaţieAbonamente CTP de tip student


Procedura TUIASI de organizare a activității didactice 

Formulare ale contractelor de studii

Burse sociale sem. 2


Tabere

https://mec.tuiasi.ro/anunt-tabere/