loader image

Informații utileCONVENȚIE PRACTICĂInformații privind obținerea sprijinului financiar de 200 de Euro acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.
Manuale în format electronicTaxe

PORTAL TAXE ONLINE
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

https://taxe.tuiasi.ro/


Licenţă/Dizertaţie


Anunț

În redactarea Lucrării de disertație, vă rugam să considerați informațiile din ghidul atașat. 
La predarea lucrarii către îndrumător va rugam sa completați și declarația de originalitate cu semnătura dumneavoastră. 
Mult succes!

Conducerea facultatii,Ghid elaborare Licenţă/DisertaţieAbonamente CTP de tip student


Procedura TUIASI de organizare a activității didactice 

Formulare ale contractelor de studii


Tabere

https://mec.tuiasi.ro/anunt-tabere/