loader image

Manuale în format electronic


Autor: ș.l.dr.bioing. Vlad Cârlescu


Ș.L.DR.ING.  Vasile-Ciprian Stamate

Acționări Hidraulice și Electropneumatice (AHP) – Laborator

Proiectarea sistemelor mecatronice – Curs

Proiectarea sistemelor mecatronice – Laborator

Tribologie – Laborator

Tribotehnica Sistemelor Mecatronice (TSM) – Laborator

Microsisteme electromecanice (MEMS) – Curs

Microsisteme electromecanice (MEMS) – Proiect


Mecanisme – ș.l.dr.ing.Florentin Buium


Autor: prof. V. Goanță


Rezistenta materialelor – Conf. dr.ing. Marian MareșMașini și instalații pentru prelucrarea produselor animaliere

Conf.univ.dr.ing. Ioan BĂISAN

Mașini de recoltat – suport curs

Conf.univ.dr.ing. Ioan BĂISAN

Conf.univ.dr.ing. Ioan BĂISAN


V. Goanță, Rezistenta materialelor 1 – CURS


Echipamente mecatronice ale automobilului – curs

Ş.L.DR.ING. Marcelin Benchea

Echipamente mecatronice la automobile – îndrumar

Ş.L.DR.ING. Marcelin Benchea


Structuri din materiale compozite – pentru anul II master DETIM

Structuri din materiale compozite
Conf. dr.ing. Marian Mareș
DUMITRU OLARU  –  TRIBOLOGIE-CURSURI CU APLICAȚIISuport curs MPMIA-AN III(MIAIA)

Conf.dr.ing. Ioan Băisan, Asist.dr.ing. Alina-Corina Dumitrașcu


CURS – ORGANE DE MASINI I, anul II, seria 2.

PROF.UNIV.DR.ING. Ştefan Grigoraş


Cursul si seminarul de ALGAD (anul I sem II)

https://sites.google.com/view/sandovici-tuiasi-ro/home

https://www.math.sandovici.ro/

prof. dr. Adrian Sandovici


CONSERVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (curs master TNIA2)

Autor: conf.dr.ing.Ioan Băisan


PROCESE DE ARDERE

Autori: prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc, prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe


THERMODYNAMIQUE TECHNIQUE ET TRANSFERT DE CHALEUR

Autori: prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc, prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe


Curs – Culturi agricole protejate

Autor: I.Băisan


Curs – Aplicaţii la disciplina Bazele roboticii

Autor: I.Doroftei


Curs – Transport operaţional în agricultură şi industria alimentară
Autor: I.Băisan


Aplicaţii tribologice.

Autori: D.Olaru, M.Benchea, M.R.Balan,Gh. Bodi, C.V.Stamate


OPTIMIZAREA EXERGOECONOMICA_suport curs_master MTFC

Autor: prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe


Prezentari-curs Optimizarea Exergoeconomica-ppts

Autor: prof.dr.ing. Dumitrascu Gheorghe


Optimizarea Exergoeconomica-support seminar_master MTFC

Autor: prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe


Optimizarea exergoeconomica-programe-scheme logice-MAPLE_master MTFC

Autor: prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe


Test grila pentru verificare la Rezistenta Materialelor 1
Autor: prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu


 TEST_RM1

Autor: prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu


Suport de curs pentru Analiza Experimentala a Tensiunilor (capitolul Traductoare electrotensometrice rezistive), master DETIM anul I, MDET.DI.DA.107

Autor: prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu


Aplicatii ale cursului de Microsisteme mecatronice: STUDIUL FRECARII DE ROSTOGOLIRE PRIN METODA OSCILATIILOR LIBERE

Autori: prof.dr.ing.Dumitru Olaru, as.dr.ing.Ciprian Stamate


MICROSISTEME MECATRONICE

Autori: prof.dr.ing.Dumitru Olaru, as.dr.ing.Ciprian Stamate


PREZENTARE PPT_MICROFABRICATIE_MICROMOTOR
Autori: prof.dr.ing.Dumitru Olaru, as.dr.ing.Ciprian Stamate


Prezentării ppt ale Cursului de Tribologie, anul II

Autor: prof.dr.ing.Dumitru Olaru


Prelucrarea datelor experimentale, curs

Autori: Carmen Bujoreanu


LabVIEW- prietenul nostru, îndrumar laborator (fişier pdf)

Autori: Carmen Bujoreanu


Bazele sistemelor automate, curs (pdf)

Autori: Carmen Bujoreanu


Bazele sistemelor automate, îndrumar laborator (pdf arhivate rar)

Autori: Carmen Bujoreanu


Vibraţii mecanice, prezentare curs
Autori: Carmen Bujoreanu


Cursul „Utilizarea frigului artificial”, anul IV, SET (pdf)

Autori: Carmen Ema Panaite, Bogdan Horbaniuc


„Mașini pentru filatură.Curs” (pdf)

Autor: Lucian Constantin Hanganu 


„Mașini pentru filatură. Indrumar de laborator” (pdf)

Autor: Lucian Constantin Hanganu


„Mașini pentru filatură.Suport prezentare” (pdf și ppt)

Autor: Lucian Constantin Hanganu


Cursuri, îndrumare şi cărţi oferite pentru download:

Teme Algebra si Geometrie 2013. (site)

Tema 1. (site)

Tema 2. (site)

Tema 3. (site)

Tema 4. (site)

Tema 5. (site)

Tema 6. (site)

Tema 7. (site)

Tema 8. (site)

Tema 9. (site)

Tema 10. (site)

Tema 11. (site)

Tema 12. (site)


Cursul:”Matematici speciale”, anul II, studii universitate de licenţă; (site)

Autor: Ion Crăciun


Cursul:”Analiză matematică. Calcul diferential.” anul I; (site)

Autor: Ion Crăciun


Cursul:”Analiză matematică. Calcul integral.” anul I, studii universitate de licenţă; (site)

Autor: Ion Crăciun


Subiecte de examen la disciplina de Analiză matematică – anul I (site)

Autor: Ion Crăciun


Aplicaţii ale calcului diferenţial – anul I (site)

Autor: Ion Crăciun


Tipuri de subiecte pentru examenul de Matematici speciale – anul II (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun


Subiecte pentru examenul de Analiza matematica 2013 (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun


Lucrari de verificare a cunostintelor la disciplina de Matematici speciale (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun


Transformarea Laplace. Aplicatii ale transformarii Laplace. (site)

Autor: prof.dr.matem.Ion Crăciun


Biomecanica –  Indrumar de lucrari practice

Autor: sef lucr.dr.ing.Emil Budescu


Biomecanica generala – curs

Autor: sef lucr.dr.ing.Emil Budescu


Cursul „Autovehicule speciale şi utilaje”, an V AR (pdf, arhivate)

Autori: Roşca R., Dăscălescu D.S., Ţenu I., Rakoşi E., Manolache Gh.


Cursul „Instalaţii anexe ale motoarelor pentru autovehicule rutiere”, an IV AR (pdf, arhivate)

Autori: Rakosi E., Manolache Gh.


Cursul „Procese şi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule rutiere”, an IV AR (pdf, arhivate)

Autori: Rakosi E., Manolache Gh.


„Motoare cu ardere internă – procese, caracteristici, alimentare. Îndrumar pentru lucrări practice de laborator” (pdf)

Autori: Rakosi E., Manolache Gh., Roşca R.


„Tehnici şi echipamente pentru diagnosticarea autovehiculelor. Îndrumar pentru lucrări practice de laborator” (pdf)

Autori: Rakosi E., Roşca R., Manolache Gh.


„Calculul si constructia autovehiculelor rutiere – 1: Indrumar pentru proiectul semestrial” (pdf)

 Autor: Manolache Gh.


Oboseală și mecanica ruperii – CURS – Inginerie mecanică – anul III

Autor: prof. V. Goanță


Oboseală și mecanica ruperii – LABORATOR – Inginerie mecanică – anul III

Autor: prof. V. Goanță


Analiza riscului și expertize tehnice în ingineria mecanică – LABORATOR – Master toate specializările – anul I

Autor: prof. V. Goanță


Analiza riscului și expertize tehnice în ingineria mecanică – CURS – Master toate specializările – anul I

Autor: prof. V. Goanță


Defectoscopie – CURS – D.E.T.I.M.  – anul II

Autor: prof. V. Goanță


DEFECTOSCOPIE-laborator, (pentru studentii MASTER DETIM anul II)


Capitolul „Compresoare” din cartea „Maşini şi instalaţii termice şi hidraulice” (Ed. CERMI, 2001) (pdf)

Autori: Homutescu V.M., Homutescu C.A., Homutescu A.


Cartea „Introducere în maşini Stirling” (pdf)

Autori: Homutescu C.A., Savitescu Gh., Jugureanu E., Homutescu V.M.


„Teste de matematică şi fizică pentru admitere la Facultatea de Mecanică” (fişier pdf)

Autori: Ştefanovici M., Strugaru R., Condurache D.


„Rezistenţa Materialelor, partea I – curs pentru studenţii de la CMMI” (site)

Autor: Mareş M.


„Rezistenţa Materialelor, partea a II-a” (site)

Autor: Mareş M.


„Rezistenţa materialelor. Lucrări de laborator pentru studenţii de la CMMI” (pdf)

 Autor: Mareş M.


„Fiabilitatea sistemelor mecanice. Îndrumar de laborator(pdf)

 Autori: Ştefan Grigoraş, Lucian Constantin Hanganu, Florin Tudose Sandu Ville, Ciprian Stamate


„Curs general de mecatronică.” (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru


Curs „Actuatori neconventionali.” (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru


Curs „AUTOMATIZARI PNEUMATICE SI ELECTROPNEUMATICE.” (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru


Curs „Acţionarea sistemelor mecatronice.” (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru


„Laborator de Actionarea sistemelor mecatronice” (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru


„Laborator de Automatizari pneumatice si electropneumatice.” (fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru


„Laborator de Actuatori neconventionali”(fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing.Gheorghe Prisacaru


„Mecatronica Automobilului”(fişier pdf)

Autor: conf.dr.ing. Flavian Farcaş


„Organe de masini. Lucrari” (fisiere pdf)

Autori: S.Cretu, M.Balan, M.Benchea, A.Tufescu, C.Stamate

Lucrarea 2Lucrarea 3,

Lucrarea 5, Lucrarea 6,

Lucrarea 7, Lucrarea 8,

Lucrarea 9Lucrarea 10Lucrarea 11,

Lucrarea 12Lucrarea 13, Lucrarea 14.

Lucrari Organe de Masini 2 :  

Lucrarea 15Lucrarea 16Lucrarea 18

Lucrarea 20Lucrarea 21.


Constructia-si_calculul_sistemelor_de_control_al_miscarii_autovehiculelor_- Conf.dr.ing.Mihaela-Rodica Balan

Curs_CCSCMA_2019

Laborator_CCSCMA_2019

Proiect_CCSCMA_2018_pdf


Proiect la OM 1 – Cric cu dubla actiune” (proiect an II)

Autor: Conf.dr.ing.Mihaela-Rodica Balan

 ProiectTabele


„Proiect la OM 2” (proiect an III) 

Autor: Conf.dr.ing.Mihaela-Rodica Balan

ETAPA 1ETAPA 2ETAPA 3ETAPA 4ETAPA 5ETAPA 6ETAPA 7


„Proiect la OM 2”(proiect an III – AR) 

Autor: Conf.dr.ing.Mihaela-Rodica Balan

ETAPA 1ETAPA 2ETAPA 3ETAPA 4ETAPA 5ETAPA 6-7-8-9


Curs Analiza si Proiectarea Avansata a Sistemelor Mecanice

Titular: Ciprian Ciofu „Calculul și Construcția Sistemelor Mecatronice” (curs an IV – MCT)

Autor: Conf.dr.ing.Mihaela-Rodica Balan

Curs 1Curs 2Curs 3-4Curs 5-6-7Curs 8Curs 9-10Curs 11


„Calculul și Construcția Sistemelor Mecatronice” (proiect an IV – MCT)

Autor: Conf.dr.ing.Mihaela-Rodica Balan

 TEMAANEXA 1ANEXA 2ANEXA 3,

 ETAPA 2ETAPELE 3-4-5-6-7ETAPELE 8-9


Transmisia armonica” (proiect an IV – MCT)

Autor: Conf.dr.ing.Mihaela-Rodica Balan


Proiectare asistată de calculator – curs anul II

Autor: conf. dr. ing. Ana TUFESCU


Proiectarea asistată a autovehiculelor (îndrumar anul IV – CA)

 Autor: conf. dr. ing. Ana TUFESCU


„Operaţii şi tehnologii în industria alimentară” (curs anul IV – MIAIA)


Autor: conf.dr.ing.Ioan Băisan
INCERCAREA  AUTOVEHICULELOR RUTIERE – suport de curs


CORELAREA PERFORMANTELOR PARTICIPANTILOR LA TRAFICUL RUTIER – suport de curs

Autor:S.l.dr.ing.Lidia Gaiginschi  

Pentru link-urile inactive accesati http://www.mec.legacy.tuiasi.ro/ro/index.php/studenti/download-descarca2