loader image

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere

DIRECTOR DE DEPARTAMENTconf.univ.dr.ing.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT
conf.univ.dr.ing.

Lidia Gaiginschi

lidia.gaiginschi
@academic.tuiasi.ro
tel: 0232 702346


Secretariatul DIMAR


Centrul de Termotehnică, Maşini termice, Frigotehnie şi Climatizare

Centrul de Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară

Centrul de Motoare şi Autovehicule Rutiere

Doctoranzi