loader image

Centrul de Termotehnică, Maşini termice, Frigotehnie şi Climatizare

Departamentul de Inginerie mecanică şi Autovehicule rutiere
Adresa de e-mail a centrului
tmtfc@tuiasi.ro
Telefoane: 472286 / 264438


Membrii centrului TMTFC

prof.univ.dr.ing.

Bogdan Horbaniuc

Prodecan
Tel: 0232472286, int. 2351
bogdan_horbaniuc@yahoo.com

prof.univ.dr.ing.

Gheorghe Dumitraşcu

tel: 0232472286, int. 2351
g_dumitrascu@yahoo.com

prof.univ.dr.ing.

Aristotel Popescu

tel: 0232472286
aristotelpopescu@yahoo.com

conf.univ.dr.ing.

Haralambie M. Vartolomei

tel: 0232472286
vartolomeimh@yahoo.com

conf.univ.dr.ing.

Ovidiu Virgil Stadoleanu

tel: 0232472286
ostadol@tuiasi.ro

conf.dr.ing.

Ema-Carmen Panaite

tel: 0232472286, int. 2350
epanaite@tuiasi.ro

ş.l.dr.ing.

Teona-Lidia Lozonschi

tel: 0232472286

ş.l.dr.ing.

Mihai-Marius Prodan

mmprodan@yahoo.com

ş.l.dr.ing.

Vlad Mario Homutescu

mariohomutescu@gmail.com

ş.l.dr.ing.

Dan-Teodor Bălănescu

tel: 0232264438
balanescud@yahoo.com


Facilităţi

 • Laborator de termodinamică şi transfer de căldură
  • Standuri experimentale pentru uz didactic şi cercetare în termodinamică şi transfer de căldură (conducţie, convecţie, radiaţie), intensificarea tranferului de căldură.
 • Laborator de instalaţii în construcţii
  • Standuri experimentale pentru aparate termice în construcţii, pentru aplicaţii cu energie solară şi stocarea căldurii.
 • Laborator de climatizare
  • Două standuri de laborator pentru studii asupra proceselor de condiţionare şi simulări ale sistemelor de condiţionare.
 • Laborator de turbine cu abur şi gaze
  • Standuri experimentale pentru testarea turbinelor cu abur şi gaze de putere mică, testarea camerelor de ardere şi injectoarelor pentru turbinele cu gaze, testarea lagărelor.
 • Laboratorul de generatoare de abur
  • Standuri de generatoare de abur şi de apă caldă şi pentru studierea caracteristicilor combustibililor.
 • Laboratorul de compresoare
  • Standuri pentru experimentarea compresoarelor volumice şi dinamice.
 • Laboratorul de frigotehnie
  • Standuri experimentale cu maşini frigorifice cu comprimare mecanică, cu absorbţie şi cu ejecţie, instalaţii criogenice.
 • Laboratorul de tehnică de calcul
  • Calculatoare şi programe de analiză cu elemente finite pentru studiul termic şi mecanic al structurilor, calculul termic, gazodinamic şi hidrodinamic al maşinilor termice.
 • Laboratorul de cercetare experimentală a maşinilor termice
  • Standuri pentru studiul echipamentelor de reglare, masură şi control utilizate la maşinile termice.

Discipline predate de membrii centrului

 • Bazele termodinamicii
 • Temotehnică şi instalaţii termice
 • Transfer de căldură şi dinamica gazelor
 • Aparate termice
 • Instalaţii de climatizare şi condiţionare a aerului
 • Compresoare
 • Maşini frigorifice şi criogenice
 • Calculul şi construcţia echipamentelor frigorifice
 • Utilizarea frigului artificial
 • Reglarea şi automatizarea maşinilor frigorifice
 • Încercarea maşinilor frigorifice
 • Generatoare de abur
 • Echipament termic
 • Turbine cu abur şi gaze
 • Construcţia şi calculul cazanelor şi turbinelor
 • Dinamica şi reglarea cazanelor şi turbinelor
 • Centrale termice de forţă şi gospodărirea căldurii
 • Sisteme de propulsie cu turbină
 • Bazele cercetării experimentale a maşinilor termice
 • Managementul căldurii şi energiei în termocentrale
 • Pompe de căldură
 • Maşini mecanoenergetice
 • Maşini termice

Cercetare şi expertiză

 • Transferul de căldură şi curgerea fluidelor în nanostructuri şi microstructuri
 • Intensificarea transferului de căldură (curgere bi-fazică, curgere cu vârtejuri Taylor-Couette)
 • Schimbătoare de căldură
 • Sisteme de climatizare şi condiţionare a aerului
 • Surse neconvenţionale de energie
 • Instalaţii cogenerative
 • Procese termogazodinamice în turbomaşinile cu abur şi gaze
 • Echipamente de măsură în instalaţii cu turbine cu abur şi gaze
 • Camere de ardere pentru turbine cu gaze
 • Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură
 • Echipamente de reţinere a CO2
 • Termodinamica maşinilor termice Stirling şi Vuilleumier