loader image

Rezultatele cercetării

In anul 2020 au fost abordate direcţii noi de cercetare în domeniile energie (energii regenerabile – instalaţii solare), transporturi (vehicule hibrid,transport pe cale ferată), biotehnologii, micro- şi nano-tehnologii, biotribologie, microtribologie, noi materiale pentru aplicații biomedicale, roboti, sisteme mecatronice (drone) etc.

S-au dezvoltat, de asemenea, tematici contractate cu agenţi economici care au solicitat consultanţă şi prestări servicii ale cadrelor didactice din Facultatea de Mecanică cu expertiză in domeniile solicitate.

Lucrări ştiinţifice ce abordează subiecte din domeniile rezultate din activitatea de cercetare, au fost publicate în reviste internaţionale (cotate ISI şi BDI), reviste naţionale (cotate BDI ), sau în volumele manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale (ISI si BDI).

Premii obţinute:

 1. Premiul de excelenta in Cercetare pentru 2020 al TUIASI – Sl. dr.ing. Bogdan Istrate ”Tânărul cercetător cu cele mai bune performanțe în cercetarea științifică”
 2. Medalia de aur la INVENTCOR 2020-Sachelarie A, Calancea G., Pavaluca P.
 3. Competitia PRECISI – UEFISCDI – premierea rezultatelor cercetării- publicare articole ISI – 3 lucrări ştiinţifice premiate

Situaţia succintă a rezultatelor cercetării pe anul 2020 a personalului didactic cu norma didactică la Facultatea de Mecanică şi a personalului asociat este prezentată mai jos :

A)     Personal de bază

 • Indicator (P)C.1.1 Lucrări indexate ISI (a) –  lucrari publicate in reviste cu factor de impact calculat si scor relativ de influenta: 13 (factor impact cumulat 41,202)
 • Indicator (P)C.1.1 Lucrări indexate ISI (d)    –   lucrari publicate in volume ale conferintelor indexate (ISI Proceedings): 60
 • Indicator (P)C.1.2 Articole indexate BDI – articolele publicate in reviste indexate BDI: 7
 • Indicator (P)C.1.5. Carti la edituri CNCS  –  Lista cartilor, de unic autor sau coordonate,publicate la edituri recunoscute CNCS: 6
 • Indicator R.2.1. – Premii şi medalii: 6
 • Indicator  R.2.5.  Comitete  editoriale/stiintifice  reviste  indexate  ISI  Web  of  Knowledge:  57  activitaţi

editoriale/ştiintifice (7 membri)

 • Indicator R 2.6. Comitete organizare/stiintifice conferinţe indexate ISI Web of Knowledge (Web of Science):

27 participări in comitete organizare/ştiinţifice (13 membri)

 • Indicator R 2.7. Invitaţii la conferinţe internaţionale: 1
 • Indicator Recunoasterea colaborarilor stiintifice internationale: 1
 • Brevete: 1

B)     Personal asociat

 • Indicator (P)C.1.1 Lucrări indexate ISI (d)    –   lucrari publicate in volume ale conferintelor indexate (ISI Proceedings): 13
 • Indicator R 2.6. Comitete organizare/stiintifice conferinţe indexate ISI Web of Knowledge (Web of Science).

– Premii şi medalii:1

Facultatea a organizat şi susţinut online conferinţa internaţionala „The 9th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering in iunie 04 – 05, 2020, Iasi, Romania, iar lucrările au fost publicate în IOP Conference Series : Materials Science and Engineering, indexat ISI fără factor de impact.

Au fost, de asemenea, participări importante la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale: The 8th International Conference on Materials Science and Technologies-ROMAT 2020, International Conference on Innovative Research – EUROINVENT 2020, NACE Corrosion Conference International 2020, 23rd International Symposium on Measurement and Control in Robotics (ISMCR 2020),The Joint International Conference of the XIII International Conference on Mechanisms and Mechanical Transmissions (MTM) and the XXIV International Conference on Robotics (Robotics)-MTM&Robotics 2020, ModTech International Conference – Modern Technologies     in     Industrial     Engineering     VIII     23-27     June     2020,      Iasi,      Romania, Conference for Sustainable Energy – CSE 2020

Situaţia privind valoarea contractelor de cercetare cu finanţare de la bugetul de stat şi din alte surse cu încasare în anul 2020 ce revine TUIasi este prezentată în tabelul de mai jos.