loader image

Rezultatele cercetării


Concurs gradatii de merit 2020
Anul 2016

 • Lucrări indexate ISI (a) – lucrari publicate in reviste cu factor de impact calculat si scor relativ de influenta: 47 (factor impact cumulat 52,283)
 • Lucrări indexate ISI (b) – lucrari publicate in reviste fără factor de impact: 60
 • Lucrări indexate ISI (d) – lucrari publicate in volume ale conferintelor indexate (ISI Proceedings): 12
 • Articole indexate BDI – articolele publicate in reviste indexate BDI: 15 
 • Articole in vol. ale conferințelor indexate BDI: 10
 • Carti la edituri CNCS – Lista cartilor, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri recunoscute CNCS: 8
 • Capitole cărţi publicate la edituri CNCS:2
 • Proiecte naţionale: 11,  în valoare de 993.168,721 Lei dintre care:  4 (PN II ), 6 cu fonduri private,  1 PN III (Bridge Grant)
 • Titluri de doctor: Numărul total de titluri de doctor obţinute, în 2016: 2
 • Premii şi medalii: 3
 • Comitete editoriale/stiintifice reviste indexate ISI Web of Knowledge: 10
 • Comitete organizare/stiintifice conferinţe indexate ISI Web of Knowledge (Web of Science): 15
 • Brevete si produse cu drept de proprietate intelectuala: 2
 • Recunoasterea colaborarilor stiintifice internationale: 2
 • Lucrari în conferinte non-ISI – non- BDI: 13