loader image

Comisiile consiliului facultăţii

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ aprobate în ședința Consiliului facultății din data de 27.11.2018

Comisia de strategie şi reformă

 • Conf.dr.ing.Gelu Ianuş – preşedinte
 • Prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu
 • Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi
 • Prof.dr.ing.Bodan Horbaniuc
 • Prof.dr.ing.Dumitru Olaru
 • Prof.dr.ing.Edward Rakoşi
 • Prof.dr.ing.Ioan Doroftei
 • Stud. Cozma Vlad-Cosmin

Atribuţii:

 1. Elaborează strategia privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie;
 2. Pefecţionarea planurilor de învăţământ;
 3. Analizează propunerile de autorizare şi acreditare pentru programele de studii;
 4. Realizează legăturile cu organisme, instituţii şi obiective industriale interne şi externe;
 5. Elaborează planul strategic şi operaţional al facultăţii;
 6. Urmăreşte modul de desfăşurare al examenului de admitere;
 7. Coordonează activitatea de întocmire a statelor de funcţii, concursuri de încadrare, titularizare şi promovare a personalului didactic şi urmăreşte încadrarea în fondurile financiare repartizate de universitate facultăţii;
 8. Coordonează activităţile ce se desfăşoară în vederea perfecţionării prin doctorat şi acordarea titlurilor onorifice;
 9. Urmăreşte activitatea de informatizare a procesului de învăţământ.

Comisia de relaţii internaţionale şi de imagine a facultăţii

 • Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi – preşedinte
 • Prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu
 • Prof.dr.ing.Carmen Bujoreanu
 • Prof.dr.ing. Ioan Doroftei
 • Prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc
 • Prof.dr.ing.Dumitru Olaru
 • Conf.dr.ing.Ema Panaite
 • Prof.dr.ing.Edward Rakoşi
 • Ș.l.dr.ing.Sorin Talif
 • Stud.Grigoraş Elena-Adelina

Atribuţii:

 1. Asigură contacte cu organizaţii, programe şi relaţii de colaborare ştiinţifică şi tehnologică internă şi internaţională;
 2. Stabileşte contacte cu conducerea liceelor pentru mediatizarea facultăţii;
 3. Coordonează schimburile internaţionale, programe bilaterale şi alte deplasări în străinătate ale cadrelor didactice;
 4. Promovează imaginea facultăţii pe plan intern şi extern;
 5. Stabileşte măsuri privind marketingul admiterii;
 6. Reprezintă Facultatea de Mecanică în discuţiile cu firme şi societăţi din ţară şi străinătate;
 7. Stabileşte şi incurajează cooperarea internaţională în probleme studenţeşti;
 8. Informează absolvenţii privind oferta locurilor de muncă.

Comisia de cercetare ştiinţifică

 • Prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc – preşedinte
 • Prof.dr.ing.Corneliu Munteanu
 • Prof.dr.ing. Ioan Doroftei
 • Prof.dr.ing.Edward Rakoşi
 • Conf.dr.ing.Adrian Sachelarie
 • prof.dr.ing.Daniel Condurache
 • prof.dr.ing.Viorel Goanță
 • stud.Bîrliba Flavian-Petrişor
 • stud.Antonoaei Mălin-Alexandru

Atribuţii:

 1. Coordonează cercetarea ştiinţifică în Facultatea de Mecanică;
 2. Coordonează din partea Facultăţii de Mecanică Buletinul I.P.Iaşi – seria Construcţii de maşini;
 3. Urmăreşte şi coordonează desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice interne si internaţionale etc;
 4. Urmăreşte activitatea de documentare ştiinţifică;
 5. Coordonează activitatea de organizare a sesiunii facultăţii – ACME;
 6. Urmăreşte iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică;
 7. Coordonează desfăşurarea sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti

Comisia didactică

 • Conf.dr.ing.Gelu Ianuș– preşedinte
 • Prof.dr.ing.Dumitru Olaru
 • Prof.dr.ing.Carmen Bujoreanu
 • Prof.dr.ing. Ioan Doroftei
 • Prof.dr.ing.Edward Rakoşi
 • Conf.dr.ing.Ema Panaite
 • lector.dr.mat.Marian Panţiruc
 • conf.dr.ing.Gheorghe Pleşu
 • Şef lucr.dr.ing.Sorinel Talif
 • stud.Bîrliba Flavian-Petrişor
 • Stud.Raul-George Ciubotariu

Atribuţii:

 1. Coordonează elaborarea şi perfecţionarea programelor analitice;
 2. Urmăreşte activitatea de instruire şi de verificare a pregătirii studenţilor;
 3. Analizează conţinutul, metodica şi eficienţa procesului instructiv, pecum şi acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;
 4. Coordonează orarul facultăţii;
 5. Urmăreşte activitatea defăşurată la examenele de licenţă şi disertaţie;
 6. Coordonează instruirea practică a studenţilor;
 7. Coordonează activitatea comisiilor de calitate din facultate.

Comisia cu probleme studenţeşti

 • Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi – preşedinte
 • Conf.dr.ing.Adrian Sachelarie
 • Conf.dr.ing.Balan Rodica-Mihaela
 • Şef lucr.dr.ing.Marius Atanasiu
 • şef lucr.dr.inf.Sorinel Talif
 • conf.dr.ing.Viorel Paleu
 • Stud. Antonoaei Mălin-Alexandru
 • Stud. Bîrliba Flavian-Petrişor
 • stud. Ciubotariu Raul-George
 • Stud. Cozma Vlad-Cosmin
 • Stud. Grigoraş Elena-Adelina
 • Stud. Spiru Călin

Atribuţii:

 1. Urmăreşte modul de acordare al burselor;
 2. Organizează cazarea studenţilor în cămine;
 3. Iniţiază si sprijină concursurile profesionale si de cercetare ştiinţifică studenţeşti;
 4. Urmăreşte modul de acordare a taberelor şi sprijină activităţile cultural-educative şi sportive studenţeşti

Comisia de etică

 • Prof.dr.ing.Olaru Dumitru – preşedinte
 • Prof.dr.ing.Paul-Doru Bârsănescu
 • Conf.dr.ing.Adrian Sachelarie
 • Prof.dr.ing.Viorel Goanță
 • Stud. Cozma Vlad-Cosmin

Atribuţii:

 1. Primeşte sesizări şi reclamaţii privind situaţiile care intră sub incidenţa Codului de etică;
 2. Organizează investigaţii in scopul culegerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizării;
 3. După efectuarea investigaţiilor, ia decizii şi emite un raport de caz;
 4. Comunică raportul de caz conducerii facultăţii şi propune eventuale recomandări sau sancţiuni

Comisia de calitate

 1. prof.univ.dr.ing. Dumitru Olaru – prodecan
 2. conf.univ.dr.ing. Balan Rodica – Mihaela
 3. şef lucr.dr.ing. Sorinel Talif
 4. Prof.dr.ing.Viorel Goanță
 5. conf.dr.ing.Viorel Paleu
 6. stud. Antonoaei Mălin-Alexandru

Atribuţii:

 1. elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;
 2. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă;
 3. elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
 4. colaborează cu departamentele de calitate ale universităţii, potrivit legii.

Comisii Erasmus

Comisia de selecţie a studenţilor:

 • Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi – prodecan
 • Prof.dr.ing.Carmen Bujoreanu
 • Prof.dr.ing. Ioan Doroftei
 • Prof.dr.ing. Paul Doru Bârsănescu
 • Conf.dr.ing.Ema Panaite
 • Prof.dr.ing.Edward Rakoşi
 • Ș.l.dr.ing.Sorin Talif
 • Stud. Grigoraş Elena-Adelina

Comisia de echivalare a disciplinelor pentru studenţi:

 • Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi – prodecan
 • Prof.dr.ing.Carmen Bujoreanu
 • Prof.dr.ing. Ioan Doroftei
 • Prof.dr.ing. Paul Doru Bârsănescu
 • Conf.dr.ing.Ema Panaite
 • Prof.dr.ing.Edward Rakoşi
 • Ș.l.dr.ing.Sorin Talif

Comisia de selecţie a cadrelor didactice:

 • Şef lucr.dr.ing.Lidia Gaiginschi – prodecan
 • Conf.dr.ing.Carmen Bujoreanu
 • Prof.dr.ing. Ioan Doroftei
 • Prof.dr.ing. Paul Doru Bârsănescu
 • Conf.dr.ing.Ema Panaite
 • Prof.dr.ing.Edward Rakoşi
 • Ș.l.dr.ing.Sorin Talif

Atribuţii:

 1. Coordonează mobilitatea studenţilor în programele SOCRATES-ERASMUS;
 2. Stabileşte relaţii de colaborare pentru mobilităţi studenţeşti cu universităţi din Uniunea Europeană;
 3. Gestionează modul de finanţare a programelor studenţeşti;
 4. Asigură asistenţă privind modul de obţinere a burselor SOCRATES-ERASMUS de către studenţi şi de redactare a actelor necesare deplasării în străinătate.

Comisia socială:

 • conf.dr.ing.Gelu Ianuş, decan;
 • Ș.l.dr.ing.Sorin Talif
 • Stud. Antonoaei Mălin-Alexandru
 • Stud. Bîrliba Flavian-Petrişor
 • stud. Ciubotariu Raul-George
 • stud. Cozma Vlad-Cosmin
 • stud. Grigoraş Elena-Adelina
 • stud. Spiru Călin