loader image

Liga Studenţilor

Liga Studenţilor de la Facultăţile de Mecanică a fost înfiinţată în anul 1993, avînd ca scop apărarea drepturilor studenţilor.

Liga Studenţilor (LSM) are un caracter sindical. Princilalele scopuri ale acestei organizaţii studenţeşti sunt:

 • de a milita, în cadrul legal adecvat, pentru respectarea drepturilor fundamentale ale studenţilor, pentru promovarea şi apărarea demnităţii studenţilor;
 • de a sprijini exercitarea autonomiei Facultăţilor de Mecanică şi de Construcţii de Maşini în cadrul autonomiei universitare;
 • de a facilita transmiterea iniţiativelor studenţeşti spre organismele de conducere ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, spre alte organizaţii şi instituţii vizate.

Mijloacele prin care LSM îşi urmăreşte scopurile sunt:

 • reprezentarea membrilor săi faţă de organismele de conducere ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi faţă de alte organizaţii şi instituţii;
 • acordarea de asistenţă la toate nivelurile în cazul solicitării de către orice membru al L.S.M.;
 • petiţii;
 • efectuarea de sondaje de opinie pentru probleme de interes studenţesc;
 • organizarea de acţiuni de protest studenţeşti: mitinguri, manifestaţii, demonstraţii, marşuri, greve, alte acţiuni;
 • participarea împreună cu alte organizaţii la diferite acţiuni şi manifestări în cadrul legal adecvat;
 • organizarea de manifestări de solidaritate între studenţi, sau între studenţi şi alte categorii sociale;
 • organizarea de manifestări ştiinţifice, culturale, profesionale, sportive sau de altă natură;
 • asigurarea libertăţii de creaţie pentru membrii săi;
 • contactarea altor organizaţii internaţionale din mediul universitar pentru realizarea de schimburi de experienţă şi a colaborării permanente.

Activităţile LSM cuprind acţiuni şi sesizări la nivelul Decanatului Facultăţii de Mecanică, în legatură cu probleme semnalate de către studenţi din orice an de studiu.

A fost organizat un Salon de inventică, în cadrul căruia au participat studenţi din Iaşi, Bucureşti, Suceava şi Cluj. Un alt proiect cu tradiţie este concursul de tir sportiv „Punct ochit, punct lovit”, la care sunt invitaţi să participe studenţi din întregul centru universitar Iaşi şi la care – în ultima ediţie – au participat peste 70 de studenţi de la 10 facultăţi ieşene.

LSM mai organizează anual, în colaborare cu OSC Chemis şi cu ASAH, Super-Petrecerea CHM, care include balul bobocilor din cadrul a trei facultăţi, Chimie Industrială, Hidrotehnică şi Mecanică.

Anual LSM organizează o petrecere la care sunt invitaţi membrii Ligii plus studenţi şi lideri ai altor organizaţii studenţeşti.

Şedinţele săptămânale şi activităţile Ligii se desfăşoară în sediul acesteia, aflat în căminul studenţesc T10 din campusul universitar „Tudor Vladimirescu” din Iaşi.