loader image

Doctorat

Anunt important 2018/2019

Perfectionarea prin doctorat reprezinta al treilea ciclu de pregatire universitara avansata.

Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregatire, sustinerea publica a tezei de doctorat si obtinerea diplomei de Doctor se desfasoara în conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011si a H.G. nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi are aprobare pentru organizarea doctoratului in urmatoarele domenii fundamentale:

  • Stiinte ingineresti;
  • Stiinte exacte.

  Formele de pregatire prin doctorat sunt:

  • cu frecvență cu bursă – BUGET- pentru o perioadă de 3 ani;• cu frecvența fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;• cu frecvență redusă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;• cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioadă de 3 ani. 

 Doctoratul are doua componente:

  • Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate (anul I);
  • Programul de cercetare stiintifica (anul II si III).

 Departamentul Şcoli Doctorale a fost înfiinţat în data de 4 octombrie 2005, prin aprobarea Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi are în subordine zece Scoli Doctorale, inclusiv cea de la Facultatea de Mecanica.

Elaborarea tezei de doctorat se realizeaza dupa parcurgerea Programului de pregatire universitara avansata si a Programului de cercetare stiintifica si trebuie sa contina elemente de originalitate specifice domeniului abordat.

Procedura legala de sustinere a tezei de doctorat este mentionata in actele normative de mai sus.

Informatii suplimentare la:
www.doctorat.tuiasi.ro
doctorat@tuiasi.ro

Planul de învăţământ pentru CCPD