loader image

Conducerea facultăţii


Decan

conf.dr.ing.
Gelu Ianuş

Program de audienţe:
Luni – Vineri:
între orele 12-14
tel: 0232278683 int.2384, 2349
 gianus2002@yahoo.com
gelu.ianus@academic.tuiasi.ro


Prodecan
Activitatea didactică

Prof.dr.ing.
Goanță Viorel

tel: 0232278683 int.2492
goantav@yahoo.com
viorel.goanta@academic.tuiasi.ro

Prodecan
Activitatea de cercetare și calitatea

Prof.univ.dr.ing
Carmen Bujoreanu

tel: 0232278683 int.2366
cbujorea@tuiasi.ro
carmen.bujoreanu@academic.tuiasi.ro

Prodecan
Relații internaționale și imagine universitară

Conf.dr.ing
Ema-Carmen Panaite

tel: 0232278683, int. 2350
epanaite@tuiasi.ro
carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro

Prodecan
Relația cu studenții

Şef lucr.dr.ing
Sorin Talif

tel: 0232278683 int.2190
stalif@yahoo.com
sorinel-gicu.talif@academic.tuiasi.ro