loader image

Situații școlare


Situația școlară 22.02.2022

an 1


Situația școlară 21.02.2022


Situația școlară – 18.02.2022


Situația școlară 01.10.2021


Situația școlară an I și II


Situația școlară an I și II


Situația școlară an I și II


Situația școlară an I și II


Situația școlară an III – 29-07-2021


Situația școlară la finele anului – master anul I. 09-07-2021


Situația școlară an I Licență 21-07-2021

Situația școlară an II Licență – 05-07-2021


Situația școlară an I si II la data de 18.02.2021

note an 1

note an 2


Note anul III 23-02-2021Note anul IV 23-02-2021Note anul I Master 23-02-2021Note anul II Master 23-02-2021PROCEDURA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Art. 25. − (1) La sfârşitul anului universitar, contractul de studii se consideră îndeplinit dacă studentul:

a) a efectuat integral activităţile din planul de învăţământ prevăzute pentru anul de studii încheiat, acumulând 60 de credite din discipline (DI + DO) şi, dacă este cazul, a acumulat integral creditele pentru anii anteriori; în această situaţie studentul este declarat „promovat”; 

b) a acumulat cel puţin 40 de credite din discipline (DI + DO) ale anului de studii încheiat şi, dacă este cazul, a acumulat integral creditele pentru anii de studii anteriori; în această situaţie studentul este declarat „promovat cu creditare”;  

(2) Studentul înmatriculat în regim cu taxă, care a îndeplinit contractul de studii, poate fi trecut în regim finanţat de la bugetul de stat numai la începutul anului universitar, cu aprobarea Senatului universităţii.

(3) Studentul care a îndeplinit condiţiile de promovare din contractul de studii poate fi înscris în următorul an de studii, având dreptul de a încheia un nou contract de studii în care să prevadă minimum 60 de credite (DI + DO). În acest contract el trebuie să includă: a) dacă este cazul, disciplinele impuse nepromovate din contractul anterior; b) dacă este cazul, disciplinele opţionale nepromovate din contractul anterior, eventual înlocuite cu altele din acelaşi pachet; c) un număr de discipline corespunzătoare noului an de studii.

MODALITĂȚI DE REPETARE A ANULUI DE STUDII (vezi art.28 și 29 din Procedura TUIASI POB.DID.01- http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.01%20E4R0%20Procedura%20organizare%20licenta.pdf)