loader image

Situații școlare


Situația școlară an I si II la data de 30.09.2020


Situația școlară an I si II la data de 23.09.2020


Situația școlară an I si II la data de 18.09.2020


Situația școlară an I si II la 15.09.2020


Situația școlară a anului I și II la data de 17.07.2020


Situația școlară – anului I la data de 8.07.2020


Situația școlară la anii 1 și 2 la data de 30.06.2020


Situație școlară anul 2 – la data de 11.02.2020


Anul I

Anul II

Anul III

Studenții admiși în anul universitar 2019/2020, care doresc înscrierea în an superior, sunt rugați să depună la secretariatul facultății cererea de echivalare a studiilor anterioare și situațiile școlare până cel târziu 2.10.2019.

 Rezultatele concursului de admitere la studiile universitare de licență – septembrie 2019

Rezultatele concursului de admitere la studiile universitare de master – septembrie 2019

REZULTATE LA CONCURSUL DE ADMITERE – Studii universitare de LICENȚĂ, iulie 2019 

REZULTATE LA CONCURSUL DE ADMITERE – Studii universitare de MASTER, iulie 2019 

Situatii scolare a anilor I si II la data de 23.09.2019:

Situatii scolare pe anul universitar 2018/2019, dupa numarul matricol:

PROCEDURA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Art. 25. − (1) La sfârşitul anului universitar, contractul de studii se consideră îndeplinit dacă studentul:

a) a efectuat integral activităţile din planul de învăţământ prevăzute pentru anul de studii încheiat, acumulând 60 de credite din discipline (DI + DO) şi, dacă este cazul, a acumulat integral creditele pentru anii anteriori; în această situaţie studentul este declarat „promovat”; 

b) a acumulat cel puţin 40 de credite din discipline (DI + DO) ale anului de studii încheiat şi, dacă este cazul, a acumulat integral creditele pentru anii de studii anteriori; în această situaţie studentul este declarat „promovat cu creditare”;  

(2) Studentul înmatriculat în regim cu taxă, care a îndeplinit contractul de studii, poate fi trecut în regim finanţat de la bugetul de stat numai la începutul anului universitar, cu aprobarea Senatului universităţii.

(3) Studentul care a îndeplinit condiţiile de promovare din contractul de studii poate fi înscris în următorul an de studii, având dreptul de a încheia un nou contract de studii în care să prevadă minimum 60 de credite (DI + DO). În acest contract el trebuie să includă: a) dacă este cazul, disciplinele impuse nepromovate din contractul anterior; b) dacă este cazul, disciplinele opţionale nepromovate din contractul anterior, eventual înlocuite cu altele din acelaşi pachet; c) un număr de discipline corespunzătoare noului an de studii.

MODALITĂȚI DE REPETARE A ANULUI DE STUDII (vezi art.28 și 29 din Procedura TUIASI POB.DID.01- http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.01%20E4R0%20Procedura%20organizare%20licenta.pdf)