loader image

Programul Erasmus+


S T U D E N T E R A S M U S – ÎN VREMURI DE PANDEMIELista universităților partenere Facultatea de Mecanică

www.international.tuiasi.ro/erasmus/erasmus-agreements-k103/Faculty-of-Mechanical-Engineering


Informații pentru studenții outgoing (regulament și acte)


Modelele de Learning Agreement cu universitățile partenere Erasmus+

  • Institut National des Sciences Appliquees de Lyon
  • TTK University of Applied Sciences
  • University of Minho

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Mecanică

Mobilităţi ERASMUS+ pentru STUDENŢI

semestrul 2 / 2020-2021

Pe data de 24.06.2021 se va desfășura o nouă etapă de selecție a studenților Erasmus+ outgoing pentru stagii de practică/proiect/plasament în anul universitar 2020/2021. Pentru organizarea interviurilor cu participanții la selecție se vor folosi videoconferințele în cadrul platformei online Google (videoconferințe Google Meet).

Dosarul de candidatură va fi trimis coordonatorului Erasmus de la Facultatea de Mecanică, pe adresa carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro, până la data 23.06. 2021.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

– cerere tip de înscriere la concurs (Anexa 2);

– formular de eligibilitate (Anexa 3);

– CV format Europass;

– scrisoare de intenție/motivație, format liber;

– certificat de competențe lingvistice, eliberat la cerere de către Centrul LINGUATEK (din cadrul DPPD – TUIASI), fie de la o altă instituție competentă; pentru a obține acest certificat trebuie să vă adresați profesorului de limbi străine din facultate, cu datele de contact disponibile la link-ul: http://www.international.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-certificate-ERASMUS-2020.pdf ; doamna asist.univ.dr. Iulia Misinciuc este in concediu, de aceea vă recomandăm să vă adresați doamnei lect. univ.dr. Evagrina Dîrțu (evagrinad@yahoo.com, 0741349883);

-adeverință de student, eliberată la cerere de către secretariatul Facultății de Mecanică, în care să fie precizată media și numărul de credite obținute în anii anteriori.

Detalii despre criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie precum şi alte informaţii generale sunt prezentate pe site-ul Facultății de Mecanică, precum și pe site-ul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, secțiunea Erasmus https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/11/PO.PRI_.01_E1R3.pdf

De asemenea, nu ezitați să contactați coordonatorul Erasmus/SEE al facultății.

Coordonator Erasmus,

Conf. dr.ing.Carmen Ema Panaite carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro

0752141220