loader image

Masterat


Învăţământ universitar de masterat (2 ani) Ingineria Autovehiculelor Concepţia şi managementul proiectării automobilului (CMPA)
Sistemica transporturilor autopropulsate (STA)
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere (SPCR)
Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere (ETAR)
Inginerie Mecanică Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică (DETIM)
Maşini termice, frigotehnie şi climatizare (MTFC)
Tehnici nepoluante în industria agroalimentară (TNIA)
Mecatronică şi Robotică Mecatronică avansată (MCTA)
Sisteme robotizate (SR)