loader image

Anunț

În redactarea Lucrării de licență/disertație, vă rugăm să considerați informațiile din ghidul atașat. 
La predarea lucrării către îndrumător vă rugăm să completați și declarația de autenticitate cu semnătura dumneavoastră. 
Mult succes!

Conducerea facultății,


Licenţă/Disertaţie