loader image

Centre de cercetare


Autovehicule, Siguranță rutieră si Dezvoltare Durabilă in energie si industria agro-alimentară” Acronim ”ASDD”


Inginerie Mecanică şi Mecatronică


Colectiv de cercetare Facultatea de Mecanică

Direcţii de cercetare:

  • Tribologie, reologie, mecanisme, organe de maşini, mecatronică
  • Mecanica mediilor deformabile, elasticitate, plasticitate şi stabilitate
  • Mecanica şi termodinamica fluidelor în curgere, transfer de căldură şi masă
  • Sisteme mecanice pentru conversia şi transmiterea energiei
  • Ingineria aerospaţială, ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor şi a traficului, logistică
  • Mecanică, vibraţii, acustică şi biomecanică

Coordonator
Prof.dr.ing. Bogdan Horbaniuc

Membrii colectivului de cercetare:

Cercetător principal I (profesor)
Nicuşor Amariei
Mihai Bercea
Dănuţă Cozma
Bogdan Horbaniuc
Dumitru Leochi
Florentina Mocanu

Cercetător principal II (conferenţiar)
Mihail Aignătoaie
Ioan Băisan
Florentin Buium
Flavian Farcaş
Anişor Mareş
Eugen Merticaru
Corneliu Popa
Ovidiu Stadoleanu 

Cercetător principal III (şef lucrări)
Marius Atanasiu
Dan Teodor Bălănescu
Gheorghe Bodi
Mihail Cătălin Tiron
Mario Homutescu 
Lidia Lozonschi
Marius Prodan
Florin Tudose Sandu-Ville

Cercetător ştiinţific
Alina Dumitraşcu

Contact: bogdan_horbaniuc@yahoo.com