loader image

Licență

Specializări

Forma de învăţământ Domeniul Specializarea
Învăţământ universitar de licenţă (4 ani) Ingineria Autovehiculelor Autovehicule Rutiere (AR)
Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule (ISPA)
Inginerie Mecanică Sisteme şi Echipamente Termice (SET)
Inginerie Mecanică (IM)
Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA)
Mecatronică şi Robotică Mecatronică (MCT)
Robotică (RBT)
Învăţământ universitar de masterat (2 ani) Ingineria Autovehiculelor Concepţia şi managementul proiectării automobilului (CMPA)
Sistemica transporturilor autopropulsate (STA)
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere (SPCR)
Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere (ETAR)
Inginerie Mecanică Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică (DETIM)
Maşini termice, frigotehnie şi climatizare (MTFC)
Tehnici nepoluante în industria agroalimentară (TNIA)
Mecatronică şi Robotică Mecatronică avansată (MCTA)
Sisteme robotizate (SR)
Doctorat (3 ani) Inginerie Mecanică
 Ingineria Materialelor