loader image

Licență


Specializări

Forma de învățământ Domeniul Specializarea
Învăţământ universitar de licenţă (4 ani) Ingineria Autovehiculelor Autovehicule Rutiere (AR)
Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule (ISPA)
Construcții de Autovehicule (CA)
Inginerie Mecanică

Sisteme şi Echipamente Termice (SET) Inginerie Mecanică (IM)
Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA)
Mecatronică şi Robotică

Mecatronică (MCT)
Robotică (RBT)