loader image

Licență

Specializări

Forma de învăţământ Domeniul Specializarea
Învăţământ universitar de licenţă (4 ani) Ingineria Autovehiculelor Autovehicule Rutiere (AR)

Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule (ISPA)

Construcții de Autovehicule (CA)

Inginerie Mecanică Sisteme şi Echipamente Termice (SET)
Inginerie Mecanică (IM)
Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA)
Mecatronică şi Robotică Mecatronică (MCT)
Robotică (RBT)