loader image

Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA)

Se poate uita sau neglija în ultimul timp producerea materiilor prime, cuplarea la o demografie mondială crescândă, noile norme ale producţiei şi siguranţei alimentelor având un mediu climatic incert, sau România îşi poate lua riscul de a pierde independenţa alimentară?

Agricultura şi industria alimentară trebuie să răspundă la acest deficit tehnologic şi să distingă noile căi privind biomateriile, agroresursele, sănătatea alimentelor, gestionarea apei şi solului, etc.

Pregătirea personalului care va exercita responsabilităţi în două domenii primordiale ale economiei naţionale, agricultura şi industria alimentară, este misiunea noastră.

Durata studiilor va fi de 4 ani, după care se susţine examenul de licenţă şi se prezintă proiectul de diplomă, în urma cărora absolventul obţine diploma de licenţă – inginer mecanic.

Specializarea „Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară” (MAIA) va contribui la formarea de specialişti care să producă material agricol ce va fi apoi prelucrat în industria alimentară într-un flux tehnologic important.

În cei 4 ani de studii se parcurge un plan de învăţământ cu 17 la sută discipline fundamentale, 38 la sută discipline tehnice fundamentale şi peste 27 la sută discipline de specialitate. Disciplinele fundamentale şi cele tehnice fundamentale sunt aceleaşi la toate specializările din domeniul mecanic, atât în România, cât şi în ţările Uniunii Europene.

Diploma de licenţă obţinută la Facultatea de Mecanică oferă tânărului absolvent multiple posibilităţi de afirmare, respectiv:

• să continue studiile universitare de Master;

• să ocupe diverse funcţii de execuţie sau de conducere în societăţi comerciale de profil;

• să proiecteze tehnologii, maşini şi utilaje;

• să devină expert tehnic judiciar sau nejudiciar în probleme tehnice;

• să lucreze în calitate de cadru didactic în învăţământul preuniversitar sau universitar;

• să continue pregătirea prin doctorat, etc.