loader image

Autovehicule Rutiere (AR)

Secţia Autovehicule Rutiere pregăteşte specialişti în domeniul concepţiei, cercetării, întreţinerii şi reparaţiei autovehiculelor rutiere. Inginerii cu o asemenea specializare au încă o reprezentare slabă în Moldova întrucât condiţiile materiale grele, impuse de depărtarea de „casă”, au împiedicat tinerii studioşi din această zonă geografică să urmeze cursurile secţiilor similare, existente iniţial numai în Bucureşti şi Braşov. Inginerii care au absolvit cursurile secţiei de Maşini Termice – specializarea Motoare cu Ardere Internă – a Facultăţii de Mecanică din Iaşi, specialitate înrudită cu Autovehiculele Rutiere, sunt recunoscuţi în toată ţara prin calitatea deosebită a pregătirii lor. Astfel, în toate întreprinderile constructoare de autovehicule din România se întâlnesc cadre de conducere care au terminat această secţie la Iaşi, iar absolvenţii secţiei nou înfiinţate vor activa cu siguranţă şi în asemenea întreprinderi industriale.

Din experienţa acumulată cu prilejul ultimelor 5 concursuri de admitere a reieşit că la secţia de Autovehicule Rutiere se menţine concurenţa cea mai mare din tot profilul mecanic de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi iar indicele număr de candidaţi pe locuri disponibile este sensibil mai mare comparativ cu aceleaşi secţii din alte centre universitare din ţară, ceea ce confirmă cerinţa pieţei din zona Moldova.

Un alt aspect care susţine funcţionarea specializării Autovehicule Rutiere la Iaşi este faptul că toţi absolvenţii celor 5 promoţii şi-au găsit uşor locuri de muncă în domeniu în oraşele Moldovei iar unii dintre ei au înfiinţat deja unităţi de întreţinere sau reparaţie cu profil auto. În fine, o altă categorie de studenţi ai secţiei au fost şi sunt cadre militare din Armată sau din Poliţia Rutieră, domenii în care de abia a început aplicarea promovării pe criterii de competenţă şi specializare.

Industria autovehiculelor reprezintă un domeniu de vârf din punct de vedere al dezvoltării tehnologice în fiecare ţară şi un specialist cu acest profil poate satisface cu succes cerinţele unor ramuri înrudite. Astfel, un inginer cu specialitatea Autovehicule Rutiere poate prelua cu uşurinţă sarcini din mecanizarea agriculturii, construcţii de material rulant, mecanizarea construcţiei de drumuri şi clădiri industriale, managementul transporturilor, etc. Avându-se în vedere faptul că la această specializare se înscriu cei mai buni elevi şi că procesul de învaţamânt cuprinde discipline de avangardă ale tehnicii, absolvenţii se pot familiariza rapid şi cu alte domenii ale construcţiei de maşini, fiind dese cazurile când concursurile pentru ocuparea unor posturi din industria de rulmenţi, maşini unelte sau termoenergetică sunt câştigate de absolventi de la Autovehicule Rutiere.

Perspectiva specializării

În ţara noastră există un număr de şase întreprinderi mari care realizează în concepţie proprie autovehicule rutiere. Pe lângă acestea sau separat fiinţează patru institute de cercetare cu tradiţie, al căror obiect de activitate este autovehiculul rutier.

După 1990 a început o creştere fără precedent a numărului fizic de autovehicule rutiere, aceeaşi tendinţă menţinându-se şi în continuare, mai ales dacă avem în vedere că România ocupă penultimul loc în Europa în ce priveşte indicele număr de autovehicule raportat la număr de locuitori. În asemenea situaţie, au apărut şi apar în continuare noi unităţi de transport iar pe măsura creşterii lor numerice se dezvoltă noi unităţi de întreţinere, de reparaţii şi se înmulţesc organele care coordonează şi supraveghează traficul şi securitatea rutieră. Se confirmă astfel previziunile pieţii conform cărora cerinţa de specialişti în Autovehicule Rutiere va creşte în raport cu oferta.