loader image

Sisteme şi Echipamente Termice (SET)

Un viitor civilizat înseamnă, în primul rând, ENERGIE. Peste 90% din energia mecanică, termică şi electrică utilizată în lume se obţine din combustibilii clasici şi nucleari.

Imaginaţi-vă cum ar fi lumea de azi şi de mâine fără motoare cu ardere internă, fără turbomotoare, fără instalaţii perfecţionate de ardere a combustibililor, fără reactoare nucleare, fără schimbătoare de căldură, fără maşini frigorifice, fără compresoare, fără cazane de abur, de apă fierbinte şi caldă şi fără specialişti în aceste domenii! Nu ar exista automobilele, autocamioanele, trenurile, avioanele, vapoarele, încălzirea centrală şi locală, instalaţiile de climatizare şi cele frigorifice, precum şi atâtea altele, fără de care nu mai concepem să trăim; nu s-ar mai produce 80% din energia electrică pe care o consumăm.

Istoria dezvoltării omenirii în ultimele două secole înseamnă, de fapt, în cea mai mare parte, istoria dezvoltării maşinilor şi echipamentelor termice. Numele profesiunii de INGINER, ca şi englezescul ENGINE, care înseamnă motor, maşină, provine de la latinescul INGENIUM, care înseamnă geniu sau abilitate naturală.

Spectrul larg de pregătire asigură posibilităţi de angajare în:

– Cercetare şi proiectare, inclusiv birourile private de proiectare pentru încălzire centrală şi climatizare;

– Construcţia, întreţinerea şi exploatarea compresoarelor şi maşinilor frigorifice;

– Centralele şi reţelele de termoficare urbană şi industrială;

– Centralele termoelectrice;

– Reţeaua TAROM, precum şi aviaţia militară şi civilă;

– Construcţia de turbine şi compresoare;

– Montarea şi repararea cazanelor de abur şi de apă caldă;

– Serviciile mecanoenergetice din orice societate comercială;

– Construcţia de motoare cu ardere internă;

– Exploatarea motoarelor navale;

– Construcţia şi exploatarea generatoarelor de abur;

– Antrepozitele frigorifice;

– Chimie, petrochimie.

După 4 ani de studii se pot urma cursurile de MASTERAT în specializarea INGINERIA CĂLDURII sau în alte oferite de Facultatea de Mecanică.

Obţineţi recomandări suplimentare de la absolvenţii celor peste 50 de promoţii ieşene ale specializării Maşini Termice, azi numită SISTEME SI ECHIPAMENTE TERMICE!