loader image

Centrul de Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară

Departamentul de Inginerie mecanică şi Autovehicule rutiere
Adresa de e-mail a centrului: maia@tuiasi.ro

Membrii centrului MIAIA:

 Conf.univ.dr.ing.

Conf.univ.dr.ing.

Ioan Băisan
Director departament IMAR

tel: 0232277527 int. 2371
nelubaisan@yahoo.com

Ș.l.dr.ing

Ș.l.dr.ing

Alina Corina Dumitraşcu

tel: 0232278683 int.2371
alina.dumitrascu@tuiasi.ro

Ș.l.dr.ing

Ș.l.dr.ing

Cezara-Valentina Zăpodeanu

cezara-valentina.zapodeanu@academic.tuiasi.ro


Cadre didactice asociate:

 conf.univ.dr.ing

conf.univ.dr.ing

Ovidiu Bălan

tel: 0232277527 int. 2372
obalan@tuiasi.ro

 prof.univ.dr.ing.

prof.univ.dr.ing.

Dănuţă Cozma

tel: int. 2104
dcozma@tuiasi.ro


Facilităţi

Laborator de tractoare şi automobile

 • Standuri experimentale pentru uz didactic, parte din ele secţionate iar altele în stare de funcţionare, ce conţin echipamente folosite în construcţia tractoarelor şi automobilelor.

Laborator de procese şi maşini în agricultură

 • Standuri experimentale pentru uz didactic şi cercetare, care permit studiul proceselor de lucru ce au loc în maşinile agricole de lucrat solul, semănat şi întreţinerea culturilor precum şi în maşinile de recoltat.

Laborator de prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole

 • Standuri experimentale care sunt folosite în scop didactic şi pentru cercetare, ce pun în evidenţă şi permit studiul unor operaţii de prelucrare primară (curăţire, sortare, centrifugare, uscare) şi conservare a produselor agroalimentare.

Laborator de morărit şi panificaţie

 • Are în dotare standuri didactice care pun în evidenţă procesele de lucru ale echipamentelor din industria morăritului şi panificaţie. De asemenea există aparatură de cercetare pentru analiza cerealelor şi a unor caracteristici ale aluaturilor folosite în panificaţie.

Laborator de operaţii şi maşini din industria alimentară

 • Standuri experimentale pentru uz didactic care permit studiul constructiv şi funcţional al unor echipamente din industria alimentară pentru: îmbutelierea lichidelor, filtrarea lichidelor, sortarea după culoare a produselor agroalimentare, calibrarea legumelor şi fructelor, extragerea smântânii din lapte etc.

Laborator de transport operaţional

 • Standuri de laborator care permit studiul constructiv şi funcţional al organelor de lucru folosite în transportul interfazic din maşinile şi instalaţiile întâlnite în agricultură şi industria alimentară.

Discipline predate de membrii centrului

 • Program de studii – LICENŢĂ
  • Tractoare, automobile şi sisteme de propulsie a maşinilor agricole;
  • Operaţii şi procese în agricultură;
  • Maşini şi instalaţii pentru agricultură;
  • Materii prime şi microbiologie în industria alimentară;
  • Operaţii şi tehnologii în industria alimentară;
  • Maşini şi instalaţii pentru industria alimentară;
  • Prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole;
  • Maşini şi instalaţii pentru reciclarea deşeurilor din agricultură şi industria alimentară;
  • Transport operaţional în agricultură şi industria alimentară;
  • Utilaje pentru morărit şi panificaţie;
  • Maşini şi instalaţii zootehnice;
  • Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor vegetale;
  • Mentenanţa şi exploatarea echipamentelor agroalimentare;
  • Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor animaliere.
 • Program de studii – MASTER
  • Calitatea produselor şi proceselor în industria agroalimentară;
  • Dezvoltarea durabilă în agricultură;
  • Tehnici nepoluante în agricultură;
  • Managementul integrat al dăunătorilor;
  • Energii alternative în industria agroalimentară;
  • Tehnici nepoluante în industria alimentară;
  • Condiţionarea produselor agroalimentare;
  • Conservarea produselor agroalimentare;
  • Reciclarea reziduurilor agroalimentare;
  • Logistica tehnică a echipamentelor agroalimentare;
  • Optimizări în tehnica agricolă;
  • Culturi agricole protejate.
 • Cercetare şi expertiză
  • Operaţii şi procese de lucru ale maşinilor şi instalaţiilor agricole;
  • Cercetări privind materialele utilizate în maşini şi instalaţii agricole şi industria alimentară;
  • Cercetări tribologice ale materialelor specifice maşinilor şi instalaţiilor din agricultură şi industria alimentară;
  • Maşini, echipamente şi tehnologii avansate pentru agricultură şi industria alimentară;
  • Tehnologii şi maşini pentru o agricultură durabilă;
  • Cercetări privind dezvoltarea surselor regenerabile de energie;
  • Diagnosticarea echipamentelor agricole şi din industria alimentară;
  • Dinamica autovehiculelor;
  • Cercetări privind procesele de curăţire şi sortare a produselor agricole;
  • Îmbunătăţirea proceselor de lucru ale utilajelor de morărit şi panificaţie;
  • Cercetări privind durabilitatea organelor de lucru componente maşinilor şi instalaţiilor din industria cărnii şi a laptelui;
  • Expertize judiciare şi nejudiciare în auto şi circulaţie rutieră;
  • Constatări daune în evenimente rutiere;
  • Constatări daune în imobiliare;
  • Evaluări bunuri mobile şi imobile.