loader image

Centrul de Rezistenţa Materialelor

Departamentul de Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică
Adresa de e-mail a centrului: rm@tuiasi.ro

Membrii centrului RM:

 prof.univ.dr.ing.

prof.univ.dr.ing.

Nicuşor Amariei

tel: 0232278683 int.2207
namariei@yahoo.com

 prof.univ.dr.ing.

prof.univ.dr.ing.

Paul-Doru Bârsănescu

Director interimar Școală doctorală
tel: 0232278683 int.2243
paulbarsanescu@yahoo.com

 prof.univ.dr.ing.

prof.univ.dr.ing.

Viorel Goanţă
Prodecan

tel: 0232278683 int.2492
goantav@yahoo.com

 prof.univ.dr.ing.

prof.univ.dr.ing.

Florentina Mocanu

tel: 0232278683 int.2243 
florentinamoc@yahoo.com

 conf.univ.dr.ing.

conf.univ.dr.ing.

Mihail Aignătoaie

tel: 0232278683 int.2489
maignato@tuiasi.ro

 conf.univ.dr.ing.

conf.univ.dr.ing.

Marian-Anişor Mareş

tel: 0232278683 int.2489
mmares@tuiasi.ro

 conf. univ. dr. ing.

conf. univ. dr. ing.

Dumitru Mihai

tel: 0232278683 ext.2346
jimlachi@yahoo.com

 ș.l.dr.ing.

ș.l.dr.ing.

Liviu Andrușcă

0232278683 int 2210
liviu.andrusca@tuiasi.ro
andrusca.liviu@yahoo.com


Cadre didactice asociate

 prof.univ.dr.ing

prof.univ.dr.ing

Dorel Leon

tel: 0232278683 int.2284 
dleon@tuiasi.ro

 conf.univ.dr.ing.

conf.univ.dr.ing.

Sorin-Corneliu Popa

tel: 0232278683 int.2204
sorincorneliu@yahoo.fr

 prof.univ.dr.ing.

prof.univ.dr.ing.

Corneliu Comandar

tel: 0232278683 int.2179 
ccom@tuiasi.ro

 ş.l.dr.ing.

ş.l.dr.ing.

Bogdan Leiţoiu

tel: 0232278683 int.2346
bleitoiu@yahoo.com


Facilităţi:

Laboratorul de testări mecanice şi tehnologice

 • Standuri de laborator pentru testări tehnologice şi maşini pentru testări de tracţiune, forfecare, torsiune şi îndoire.

Laboratorul de testări la fluaj şi relaxare

 • 3 standuri experimentale pentru teste efectuale la temperaturi de până la 600°C, folosind epruvete clasice sau de tip Oding.

Laboratorul de testări la oboseală mecanică şi termică

 • Maşini pentru teste la temperatura mediului ambiant sau la temperaturi înalte.

Laboratorul de măsurări tensometrice

 • Echipamente specifice pentru măsurarea tensiunilor reziduale.

Laboratorul de analiză cu elemente finite

 • Echipamente specifice şi programe profesionale de analiză cu elemente finite.

Discipline predate de membrii centrului

 • Inginerie mecanică
 • Mecanică şi rezistenţa materialelor
 • Analiză cu elemente finite
 • Analiza tensiunilor şi deformaţiilor
 • Cercetarea experimentală a tensiunilor şi deformaţiilor
 • Identificarea caracteristicilor mecanice şi elastice ale materialelor
 • Expertize în ingineria mecanică
 • Control nedistructiv
 • Încercări mecanice de rezistenţă
 • Prelucrarea statistică a datelor experimentale
 • Încercări tehnologice
 • Mecanica ruperii
 • Analiza numerică şi experimentală a tensiunilor şi deformaţiilor
 • Achiziţia datelor experimentale
 • Defectoscopie
 • Maşini şi aparate pentru încercări mecanice
 • Fluajul şi relaxarea tensiunilor în metale
 • Materiale ceramice, plastice şi compozite
 • Oboseala materialelor
 • Tensiuni remanente
 • Calculul barelor cu deformaţii mari

Cercetare:

A. Direcţii de cercetare

B. Proiecte – Granturi

 • Lista proiectelor – granturilor de cercetare realizate după anul 2000 cuprinde:
  • 3 contracte de cercetare internaţionale;
  • 2 granturi de cercetare de Excelenţă CEEX;
  • 12 granturi finanţate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

C. Cărţi publicate în direcţiile de cercetare menţionate

 • Lista cărţilor publicate după anul 2000 în cadrul direcţiilor fundamentale cât şi în cadrul direcţiilor secundare de cercetare cuprinde 14 titluri.