loader image

Informare acces special MATLAB si Simulink – Campus Wide License

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
PRORECTORATUL INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII DIGITALE


Începând cu data de 29 aprilie 2020, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași se bucură de o licență specială pentru MATLAB și Simulink, valabilă până la data de 30 iunie 2020. Toții membrii comunității academice, profesori și studenți, pot descărca și instala ultima versiune de MATLAB, Simulink precum și peste 100 de alte produse asociate care vin în suportul activității didactice si de cercetare desfașurate de la distanță.
Suplimentar, software-ul Mathworks poate fi accesat în browser prin
intermediul MATLAB Online și MATLAB Drive.Puteți consulta și accesa resursele disponibile vizitând Portalul MATLAB al Universității noastre.
Accesul se poate obține prin crearea unui cont în acest portal folosind o adresa de email din domeniul tuiasi.ro. Aveți la dispoziție și un set de ghiduri și materiale de training:Quick Start GuideMATLAB
Onramphttps://www.mathworks.com/academia/educators.html 

Notă: Licența disponibilă la nivelul Universității nu acoperă utilizarea comercială a produselor MathWorks. Prorector,
Conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman