loader image

20 mai 2020 ora 18.30 – presusținerea online a tezei de doctorat

20 mai 2020 ora 18.30 – presusținerea online a tezei de doctorat


„STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND MODELAREA FUNCȚIONĂRII MOTORULUI CU APRINDERE
PRIN SCÂNTEIE LA DIVERSE REGIMURI DE PROPULSIE
ALE AUTOVEHICULELOR” a dlui ing.Vlad-Alexandru VORNICU, sub conducerea
științifică a domnului prof.univ.dr.habil.ing.Edward RAKOSI.