loader image

Anunț Burse

ANUNŢ

Pentru obţinerea bursei sociale pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, studenţii cu vârsta sub 35 de ani, în regim subvenționat, cu venituri sub salariul minim net pe economie (1386lei/lună/membru de familie pe lunile IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 2021), pot depune dosarul complet la Secretariatul facultăţii până la data de  18 octombrie 2021.

Prezentarea unor documente incorecte sau false, în scopul obținerii bursei sociale, atrage restituirea bursei încasată necuvenit, răspunderea penală și implicit exmatricularea studentului.

Link la Procedura de acordare a burselor studențești: https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/07/PO.PRS_.03_E2R3.pdf

DECANATUL,