loader image

Masuri de preventie si combatere a raspandirii COVID-19

RECTORATUL

                 In atentia
                          membrilor Consiliului de Administratie,

   Vă transmitem, atașat, referatul nr. TUIASI 6304 din 11.03.2020 si
referatul P.M.R. nr. TUIASI 6292 din 11.03.2020, reprezentand masurile
de preventie si combatere a raspandirii COVID-19 in universitate,
aprobate in sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie din
data de 11.03.2020, cu rugămintea de a fi aduse la cunoștința colegilor
din facultate/ departament.

          Cu deosebită considerație,
                                   RECTOR,
                        Prof. univ. dr. ing. DAN CASCAVAL