loader image

Mobilităţi ERASMUS+ pentru STUDENŢI semestrul 2 / 2020-2021

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi Facultatea de Mecanică

Mobilităţi ERASMUS+ pentru studenţi semestrul 2 / 2020-2021

Pe data de 18.12.2020 se va desfășura o nouă etapă de selecție a studenților Erasmus+outgoing pentru stagii de practică/proiect/plasament pe durata semestrul 2, din anul universitar 2020/2021. Pentru organizarea interviurilor cu participanții la selecție se vor folosi videoconferințele în cadrul platformei online Google (videoconferințe Google Meet).

Dosarul de candidatură va fi trimis coordonatorului Erasmus de la Facultatea de Mecanică, pe adresa carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro, până la data 17.12. 2020.

Deocamdată, se are în vedere participarea studenților la un program în limba engleză organizat de Universitatea HTW Saar din Saarbrücken, Germania (International Project Semester – IPS). Informații despre acest program puteți găsi pe site-ul facultății noastre sau la adresa web www.htwsaar.de/ips. în funcție de disponibilitatea celorlalte universități partenere cu care Facultatea de Mecanică are acorduri de colaborare, studenții vor avea și alte oportunități de efectuare a mobilității Erasmus.


Dosarul de înscriere va cuprinde:

– cerere tip de înscriere la concurs (Anexa 2);

– formular de eligibilitate (Anexa 3);

– CV format Europass;

– scrisoare de intenție/motivație, format liber;

– certificat de competențe lingvistice, eliberat la cerere de către Centrul LINGUATEK (din cadrul DPPD – TUIASI), fie de la o altă instituție competentă; pentru a obține acest certificat trebuie să vă adresați profesorului de limbi străine din facultate, cu datele de contact disponibile la link-ul: http://www.international.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-certificate-ERASMUS-2020.pdf ; doamna asist.univ.dr. Iulia Misinciuc este in concediu, de aceea vă recomandăm să vă adresați doamnei lect. univ.dr. Evagrina Dîrțu (evagrinad@yahoo.com, 0741349883);

– adeverință de student, eliberată la cerere de către secretariatul Facultății de Mecanică, în care să fie precizată media și numărul de credite obținute în anii anteriori.

            Vă invităm să consultați modelele de Contracte de studii/ Learning agreement ce vă asigură compatibilitatea necesară între disciplinele din semestrul 2 din Planul vostru de învățământ și disciplinele de la universitatea gazdă la link-ul: https://mec.tuiasi.ro/programul-erasmus/ .

Detalii despre criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie precum şi alte informaţii generale sunt prezentate pe site-ul Facultății de Mecanică, precum și pe site-ul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, secțiunea Erasmus.   

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/11/PO.PRI_.01_E1R3.pdf

            De asemenea, nu ezitați să contactați coordonatorul erasmus/SEE al facultății.

Coordonator Erasmus,

Conf. dr.ing.Carmen Ema Panaite

carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro

0752141220