loader image

Selecție mobilități Erasmus+ pentru semestrul 1, 2021/2022

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Mecanică

Mobilităţi ERASMUS+ pentru studenţi

2021 – 2022

Selecţia studenților Erasmus+outgoing pentru semestrul 1 sau întreg anul universitar 2021/2022 va avea loc pe data de 20.03.2021 și se va desfășura on-line. Pentru organizarea interviurilor cu participanții la selecție se vor folosi videoconferințele în cadrul platformelor online Google (videoconferințe Google Meet), respectiv Microsoft Teams.

Dosarul de candidatură va fi trimis coordonatorului Erasmus de la Facultatea de Mecanică, pe adresa carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro, până la data 19.03.2021.

Alegerea universității partenere pentru desfășurarea mobilității de studiu sau plasament se face în baza listei de acorduri existente la link-ul www.international.tuiasi.ro/erasmus/erasmus-agreements-k103/Faculty-of-Mechanical-Engineering, urmărind valabilitatea pentru programele de licență, de master sau de doctorat. Vă invit să aveți în vedere și alte două universități cu care anul acesta au fost încheiate acorduri și care nu se regăsesc în lista mai sus menționată. Este vorba de Universidad de Burgos, Spania și Konya Technical University, Turcia.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

– cerere tip de înscriere la concurs (Anexa 2);

– formular de eligibilitate (Anexa 3), ce va fi completat de coordonatorul Erasmus;

– CV format Europass;

– scrisoare de intenție, format liber;

– certificat de competențe lingvistice, eliberat la cerere de către Centrul LINGUATEK (din cadrul DPPD – TUIASI), fie de la o altă instituție competentă; pentru a obține acest certificat trebuie să vă adresați profesorului de limbi străine din facultate, cu datele de contact disponibile la link-ul: http://www.international.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-certificate-ERASMUS-2020.pdf; doamna asist.univ.dr. Iulia Franke (Misinciuc) este in concediu, de aceea vă recomandăm să vă adresați doamnei lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu (evagrinad@yahoo.com, 0741349883);

– adeverință de student, eliberată la cerere de către secretariatul Facultății de Mecanică, în care să fie precizată media și numărul de credite obținute în anii anteriori.

            Vă invităm să consultați modelele de Contracte de studii/ Learning agreement ce vă asigură compatibilitatea necesară între disciplinele din Planul vostru de învățământ și disciplinele de la universitatea gazdă la link-ul https://mec.tuiasi.ro/programul-erasmus/

Detalii despre criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie precum şi alte informaţii generale sunt prezentate pe site-ul Facultății de Mecanică (la secțiunea Studenți/ Programul Erasmus+), precum și pe site-ul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, secțiunea Erasmus   

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/11/PO.PRI_.01_E1R3.pdf

            De asemenea, nu ezitați să contactați coordonatorul Erasmus/SEE al facultății.

Coordonator Erasmus,

Conf. dr.ing.Carmen Ema Panaite

carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro

0752141220