loader image

Selecție mobilități Erasmus+ pentru semestrul 2, 2021/2022

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Mecanică

Mobilităţi ERASMUS+ pentru studenţi

Selecţia studenților Erasmus+outgoing pentru semestrul 2 din anul universitar 2021/2022 va avea loc pe data de 15.10.2021 și se va desfășura on-line. Pentru organizarea interviurilor cu participanții la selecție se vor folosi videoconferințele în cadrul platformelor online Google (videoconferințe Google Meet), respectiv Microsoft Teams.

Dosarul de candidatura va fi trimis în format electronic coordonatorului Erasmus+ de la Facultatea de Mecanică, pe adresa carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro și va fi depus în format fizic la Secretariatul Facultății până la data 14.10. 2021, ora 14.

Alegerea universității partenere pentru desfășurarea mobilității de studiu se face în baza listei de acorduri existente la link-ul www.international.tuiasi.ro/erasmus/erasmus-agreements-k103/Faculty-of-Mechanical-Engineering, urmărind valabilitatea pentru programele de licență, de master sau de doctorat.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

– cerere tip de înscriere la concurs (Anexa 2);

– formular de eligibilitate (Anexa 3);

– CV format Europass;

– scrisoare de intenție, format liber;

– certificat de competențe lingvistice, eliberat la cerere de către Centrul LINGUATEK (din cadrul DPPD – TUIASI), fie de la o altă instituție competentă; pentru a obține acest certificat trebuie să vă adresați profesorului de limbi străine din facultate, cu datele de contact disponibile la link-ul: http://www.international.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-certificate-ERASMUS-2020.pdf; doamna asist.univ.dr. Iulia Franke (Misinciuc) este in concediu, de aceea vă recomandăm să vă adresați doamnei lect. univ.dr. Evagrina Dîrțu (evagrinad@yahoo.com, 0741349883);

– adeverință de student, eliberată la cerere de către secretariatul Facultății de Mecanică, în care să fie precizată media și numărul de credite obținute în anul anterior.

            Vă invităm să consultați modelele de Acorduri de studii/ Learning agreement prezentate pe site-ul facultății noastre (https://mec.tuiasi.ro/programul-erasmus/) și aveți în vedere că trebuie să existe un grad de compatibilitate între disciplinele din semestrul 2 din Planul vostru de învățământ și disciplinele de la universitatea gazdă.

Detalii despre criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie precum şi alte informaţii generale sunt prezentate pe site-ul Facultății de Mecanică, precum și pe site-ul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, secțiunea Erasmus   

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/11/PO.PRI_.01_E1R3.pdf

            „Erasmus mission: ENRICHING LIVES, OPENING MINDS!

Coordonator Erasmus,

Conf. dr.ing.Carmen Ema Panaite

carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro

0752141220