loader image

Gradații de merit 2021-2026

Documentația privind acordarea gradației de merit pentru perioada 2021-2026.

Termene stabilite:
– depunerea dosarelor la secretariatul facultatii: 7 octombrie 2021, ora 14
– evaluarea dosarelor in comisia de analiza: 7-12 octombrie
– afisarea rezultatelor: 12 octombrie
– depunerea contestatiilor: 13 octombrie 2021

Facultatea de Mecanică Dosare Gradații Merit 2021