loader image

Doctor Honoris Causa – Prof.em.dr. ing. André PREUMONT, de la Université Libre de Bruxelles

Prof.em.dr. ing. André PREUMONT, de la Université Libre de Bruxelles a devenit Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași

Având în vedere personalitatea științifică marcantă, recunoscută internațional, a Domnului Prof.em.dr.ing. André PREUMONT de la Université Libre de Bruxelles, precum şi relaţiile strânse de colaborare, începând cu anul 1994, între cadre didactice din Facultatea de Mecanică și Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași şi colectivul Domnului Prof.em.dr.ing. André PREUMONT de la Université Libre de Bruxelles, Belgia, Consiliul Facultăţii de Mecanică, la propunerea Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică, a hotărât, în unanimitate, să propună conducerii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa Domnului Prof.em.dr.ing. André PREUMONT. Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa vine să încununeze în mod strălucit o bogată activitate didactică și ştiinţifică, desfășurată în cadrul Universității Libere din Bruxelles, Belgia.

Ceremonia de decernare a avut loc joi, 6 mai 2024, ora 13.30, în sala de Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin”.

Domnul Prof.em.dr.ing. André PREUMONT de la Université Libre de Bruxelles, Belgia este membru titular al Academiei Regale din Belgia, membru corespondent al Academiei Franceze al Aerului și Spațiului și membru al Academiei de Științe din Lituania.

A fost Director al Laboratorului de Structuri Active până în anul 2016, an în care a ieșit la pensie și a devenit profesor emerit al Departamentului Inginerie de Control și Analiză de Sistem (Control Engineering and System Analysis), la ULB, continuând să coordoneze doctoranzi în domeniul inginerie mecanică și robotică. În toată această perioadă, Domnul Prof.em. André PREUMONT a fost și cadru didactic asociat (Chargé de cours) la Université de Liège. A creat compania spin-off Micromega Dynamics, în anul 1999, și a fost consilier științific în cadrul acesteia timp de 5 ani, înainte de a părăsi compania, care funcționează bine și independent și în prezent.

Pe plan științific, Domnul Prof.em.dr.ing. André PREUMONT are o activitate prodigioasă, elaborând, dezvoltând și coordonând cercetări în domeniul Ingineriei Mecanice, Mecatronicii și Roboticii, activitate concretizată în publicarea a 6 cărți ca autor și a unei cărți ca editor și peste 300 de lucrări științifice, în jurnale de specialitate consacrate și în volumele unor conferințe sau congrese internaționale, la toate fiind coordonatorul grupului de autori.

Pe de altă parte, a contribuit la implementarea a numeroase granturi de cercetare naționale și europene, în care Université Libre de Bruxelles a fost coordonator sau partener. La multe dintre aceste granturi, colaboratorii din Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, au fost membri ai echipelor de cercetare.

Domeniile sale de expertiză și de interes științific sunt:

  • Dinamica structurală (structuri nucleare și aerospațiale);
  • Vibrații aleatorii (ingineria cutremurelor, oboseală aleatorie multiaxială);
  • Robotică (roboți mobili, control haptic, UAV cu aripi care bat);
  • Control structural, izolarea activă și amortizarea structurilor spațiale mari;
  • Materiale SMART (multifuncționale);
  • Controlul activ al structurilor cu cabluri;
  • Izolarea și amortizarea vibrațiilor în structuri de precizie și telescoape;
  • Optica activă a telescoapelor extrem de mari
  • Optică adaptivă (cu oglinzi bimorfe piezoelectrice segmentate).

Domnul Prof.em.dr.ing. André PREUMONT este conducător de doctorat din anul 1992, finalizând 21 de teze și având alți doctoranzi în stagiu.

Este de menționat și apartenența dumnealui la prestigioase asociații profesionale și științifice și faptul că a fost răsplătit cu numeroase premii și distincții.