loader image

04 iulie 2024 la ora 10,00 – Susținerea Teză de Doctorat cu titlul „Studii și cercetări privind influența solicitărilor din exploatare asupra caracteristicilor de material și a comportării structurii paletelor de turbină eoliană” elaborată de MORĂRAȘ CIPRIAN-IONUȚ

În ziua de 04 iulie 2024 la ora 10,00 în Sala de conferințe Cezar Oprișan (M3) a Facultății de Mecanică va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Studii și cercetări privind influența solicitărilor din exploatare asupra caracteristicilor de material și a comportării structurii paletelor de turbină eoliană” elaborată de MORĂRAȘ CIPRIAN-IONUȚ în domeniul Inginerie mecanică în vederea conferirii titlului științific de doctor.

Comisia pentru acordarea titlului, are următoarea componență:

Conf.univ.dr.ing, Ianuș Gelu Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi” din Iașipreședinte
Prof.univ.dr.ing. Goanță Viorel Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iașiconducător de doctorat
Prof.univ.dr.ing, Pastramă Ștefan Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica” din Bucureștireferent oficial
Prof.univ.dr.ing. Stanciu Mariana-Domnica Universitatea „Transilvania” din Brașovreferent oficial
Prof.univ.dr.ing. Bârsănescu Paul-Dorureferent oficial

Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi” din Iași

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Universității Tehnice ‘Gheorghe Asachi” din

Iași., B-dul Carol I