loader image

3-10 iulie 2024 – Decontări abonamente studenți pentru transport public Iași

ANUNȚ

privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun

Studenţii TUIASI înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în vârstă de până la 30 de ani, beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun pe tot parcursul anului calendaristic.

Studenţii orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

Studenții care vor depune solicitări de decontare în procent de 90% sau 100%, după caz, a abonamentului lunar de transport local în comun emise de Compania de Transport Public Iași  denumite „Abonament urban unic, 30 zile” sau Abonament metropolitan unic, 30 zile”  trebuie să  parcurgă următoarele etape: 

 1. Să achiziționeze „Abonamentul urban unic, 30 zile” sau „Abonamentul metropolitan unic, 30 zile”, de punctele de vânzare CTP Iași sau prin aplicația informatică „24Pay”, prin achitarea integrală a tarifului practicat de CTP Iași din contul bancar personal al studentului.
 2. Să se înscrie pe platforma universității primită pe mail-ul de student la MEC:

https://docs.google.com/document/d/17Bz99qnItM5fBjWkYfgiHddp3hZ9Hv1dozOv4G0c7OQ/edit?usp=sharing

 • Să depună dosarul pentru decontarea abonamentului pe luna anterioară în perioada 3-10 iulie 2024, în Sala 307, clădirea UTTex – etaj III, conform programului:

Luni:              interval orar 9-12

Marți:             interval orar 9-12

Miercuri:       interval orar 9-12

 • Dacă este cazul, să răspundă cu celeritate la solicitările transmise de universitate cu privire la completarea dosarului de decont.

Documentele necesare în vederea decontării de către universitate în procent de 90% sau 100%, după caz, a sumei plătite integral de către studenții TUIASI pentru „Abonament urban unic, 30 zile”  sau „Abonament metropolitan unic, 30 zile” sunt:

 1. Cerere de solicitare decontare abonament student TUIASI – depusă în perioada 1-15 a fiecărei luni;
 2. Copie lizibilă după actul de identitate a solicitantului (studenții străini vor prezenta actul de identitate în baza căruia și-au deschis cont bancar, ex: permisul de ședere sau pașaportul, după caz);
 3. Extras de cont bancar pe numele studentului solicitant deschis la una dintre cele 5 bănci cu care universitatea are încheiate contracte de colaborare: BRD, BCR, RAIFFEISEN BANK, Banca Transilvania, ING BANK;
 4. Documente prin care se dovedesc condițiile de gratuitate – dacă este cazul – studenți orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, conform legii nr.272/2004.
 5. Dovada achiziției unui abonament emis de CTP Iași valabil 30 de zile:

A. În cazul achiziției prin aplicația „24Pay”:

 • dovada achiziției abonamentului probată prin extras de cont pe numele studentului care solicită decontarea contravalorii abonamentului, din care să rezulte plata abonamentului prin aplicația „24Pay”. Nu se acceptă extrase de cont pe numele părinților, al colegilor de facultate sau a altor persoane. În cazul în care acest extras bancar este deschis la BRD, BCR, RAIFFEISEN BANK, Banca Transilvania, ING BANK nu mai este necesar și extrasul precizat la pct. 3;

Notă: din conținutul extrasului de cont depus trebuie să rezulte achiziția abonamentului efectuată în luna anterioară, solicitării decontării.

B. În cazul achiziției de la punctele de vânzare CTP Iași:

 • talonul de călătorie în original emis de CTP Iași;
 •   copie conformă cu originalul după Legitimația – abonament (cartonul) cu poza studentului aferentă talonului de călătorie.

Notă: ultima zi de valabilitate a talonului trebuie să fie cuprinsă în intervalul zilelor lunii anterioare pentru care se depune talonul de decontare.   Nu se acceptă la decontare taloanele cu corecturi, deteriorate sau alte însemne care periclitează integritatea talonului.

Decontarea sumelor de bani achitate de studenții TUIASI pentru obținerea abonamentelor de transport local în comun, emise sub denumirea „Abonament urban unic, 30 zile” „Abonament metropolitan unic, 30 zile”, se va efectua lunar, după data de 25 ale lunii, eșalonat, în limita fondurilor disponibile primite lunar, în baza Contractului Instituțional încheiat între Ministerul Educației și TUIASI și în limita fondurilor proprii.

Abonamentele se decontează pe parcursul anului universitar curent dar nu mai târziu de sfârșitul anului calendaristic, pentru anul universitar precedent.

Decan,

Conf.dr.ing.Gelu Ianuș