loader image

Anunț demarare proiect ELEARN4ALL

ANUNȚ DEMARARE PROCEDURĂ DE SELECȚIE

          Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași anunță demararea procedurii de selecție a studenților cărora li se va aloca câte un laptop cu accesorii incluse (geanta laptop, mouse) și cu access la Internet prin cartelă SIM, în proiectul “Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru susținerea e-learning si a educației  mixte – ELEARN4ALL“ Cod  SMIS 2014 149875.

          Calendarul selecției se regăsește în Anexa 1.1 la prezentul anunț.   

      Categoriile de beneficiari: Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 1387 de studenți din Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, înmatriculați la ciclul de studii de licență sau masterat, care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform Ordinului nr. 3.392/2017 și a Procedurii privind acordarea burselor studenților de la ciclurile universitare de învățământ licență și masterat Cod PO.PRS.03.


Proces verbal evaluare dosare de candidatură pentru atribuirea echipamentelor IT (laptopuri) pentru persoanele din grupul ţintă al proiectului “Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru susținerea e-learning si a educației  mixte – ELEARN4ALL“ Cod  SMIS 149875 la nivelul Facultății de Mecanică