loader image

Centrul de Teoria Mecanismelor şi Robotică

Membrii centrului TMR:

prof.univ.dr.ing.

Vasile Merticaru

tel: 0232278683 int.2181
vmertica@tuiasi.ro

prof.univ.dr.ing.

Virgil Atanasiu

tel: 0232278683 int.2113
vatanasi@tuiasi.ro

prof.univ.dr.ing.

Ioan Doroftei

Director departament IMMR
tel: 0232278683 int.2301  idorofte@tuiasi.ro

prof.univ.dr.ing.

Dumitru Leochi

tel: 0232278683 int.2181
dleohchi@tuiasi.ro

conf.dr.ing.

Emil Budescu

tel: 0232278683 int.2181
ebudescu2006@yahoo.com

ș.l.dr.ing.

Florentin Buium

tel: 0232278683 int.2181
fbuium@tuiasi.ro

ş.l.dr.ing.

Eugen Merticaru

tel: 0232278683 int.2181
emertica@tuiasi.ro


Facilități

Laboratorul de mecanisme

 • Standuri pentru activităţi didactice asupra comportamentului dinamic, cinematic şi structural al mecanismelor din maşinile industriale.

Laboratorul de robotică

 • Sistem flexibil de fabricaţie şi asamblare.
 • Sistem flexibil de sortare şi ambalare.
 • Roboţi industriali de tip manipulator.
 • Roboţi educaţionali de tip manipulator.
 • Robot Mitsubishi RV – 2AJ, cu cinci grade de libertate.
 • Robot mobil ROBOTINO, cu vedere artificială şi posibilitate de programare.
 • Robot mobil CYCLOPS MK 3C, comandat la distanţă, pentru inspectarea unor medii periculoase.

Laboratorul de biomecanică

 • Componente de osteo-sinteză. Componente anatomice ale corpului uman. Cameră de filmat pentru analiza mişcării. Programe pentru simularea musculo-scheletală. Proteze de picior uman.

Laboratorul de cercetare a transmisiilor cu roţi dinţate

 • Standuri de testare pentru transmisii cu roţi dinţate: capacitatea portanta, dinamică şi tribologie.
 • Standuri de testare pentru cinematica si dinamica mecanismelor.

Laboratorul de tehnică de calcul

 • Calculatoare PC şi programe profesionale pentru uz didactic şi cercetare.

Discipline

Discipline predate de membrii centrului

Denumire cursFacultateaTitularAn studiuSemestrul
MecanismeMecanicăAtanasiu VirgilIII
Ingineria calităţiiMecanicăAtanasiu VirgilIVII
Mecanisme şi dinamica maşinilorConstrucţii de maşiniPopovici AdrianIIII
Sisteme auxiliare în roboticăMecanicăPopovici AdrianIIIII
Sisteme robotizate de fabricaţie şi asamblareMecanicăReceanu DănuţIVI
MecanismeŞtiinţa şi Ingineria MaterialelorReceanu DănuţIII
Calculul şi construcţia roboţilorMecanicăOprişan CezarIVII
Dinamica roboţilorMecanicăOprişan CezarIVI
Bazele roboticiiMecanicăDoroftei IoanIIIII
Roboţi mobiliMecanicăDoroftei IoanIVI
Limbaje de programare pentru roboţiMecanicăLeohchi DumitruIVII
BiomecanicăMecanicăBudescu EmilIIIII
Roboţi pentru serviciiMecanicăBuium FlorentinIIIII
Biomimetica aparatului locomotorMecanicăMerticaru EugenIVI
Dinamica avansată a sistemelor robotizateMecanicăOprişan CezarMaster 1II
Arhitectura sistemelor robotizate avansateMecanicăLeohchi DumitruMaster 1I
Senzori şi traductoare pentru roboţiMecanicăLeohchi DumitruMaster 1I
Managementul proiectelorMecanicăBuium FlorentinMaster 1II 

Cercetare

Cercetare şi expertiză

 • Metode de optimizare în sinteza mecanismelor
 • Capacitatea portantă şi dinamica transmisiilor cu roţi dinţate
 • Echilibrarea mecanismelor şi uniformizarea mişcării
 • Identificarea sistemelor mecanice
 • Dinamica mecanismelor
 • Cinematica, dinamica şi controlul mişcării roboţilor de tip manipulator
 • Cinematica, dinamica şi controlul mişcării roboţilor mobili
 • Biomecanica mişcării umane

Contracte de cercetare 2005 – 2010

Tip contractDenumire contractPerioadaDirector grant
CNCSIS / tip AModelarea dinamică, sinteza şi controlul mişcării la transmisii cu roţi dinţate utilizate în servomecanisme şi roboţi2005 – 2006prof. dr. ing.Virgil Atanasiu
CNCSIS / tip ACercetări privind controlul optimal al mişcării mecanismelor şi roboţilor cu jocuri în cuplele cinematice în corelaţie cu parametrii cinematici şi dinamici2005 – 2006prof. dr. ing.Cezar Oprişan
CNCSIS / tip ACercetări privind optimizarea structural cinematică, realizarea şi controlul unor roboţi mobili în concepţie modulară, cu aplicaţii în educaţie2005 – 2006prof. dr. ing.Ioan Doroftei
CEEXSisteme soft pentru simulare geometrică şi mecanică2006 – 2008şef lucr. dr. ing.Florentin Buium
CNCSIS / tip ADinamica mecanismelor cu roţi dinţate cu includerea fenomenelor tribologice ale contactului cu rostogolire – alunecare ale dinţilor în angrenare2007 – 2008prof. dr. ing.Virgil Atanasiu
CNCSIS / tip AModelarea stochastică a preciziei mecanismelor complexe cu aplicaţii în creşterea productivităţii şi preciziei funcţionale a sistemelor robotizate de dozare-ambalare a produselor2006 – 2008şef lucr. dr. ing.Florentin Buium
PNII_IDCercetări privind îmbunătăţirea funcţionării roţilor de tip Mecanum şi realizarea unui vehicul omnidirecţional2007 – 2010prof. dr. ing.Ioan Doroftei
PNII_IDSinteza integrată optimală şi prognoza preciziei mişcării în regim dinamic a servomecanismelor cu roţi dinţate cu utilizare în robotică şi aplicaţii biomecanice2007 – 2010prof. dr. ing.Virgil Atanasiu
FP6 – IST 16565 partenerVirtual reality in Product design and Robotics (VEGA)2006 – 2008prof. dr. ing.Ioan Doroftei
FP6 – IST 507728, partenerEuropean Robotics Network (EURON)2005 – 2008prof. dr. ing.Ioan Doroftei

Proiect PNCDI_II IDEI ID_296 – 2007 – prof.dr.ing. Virgil Atanasiu

Sinteza integrată optimală şi prognoza preciziei mişcării în regim dinamic a servomecanismelor cu roţi dinţate cu utilizare în robotică şi aplicaţii biomecanice


Realizări în centrul TMR

Scopul principal al unei universităţi este pregătirea profesională a studenţilor. În acest sens, în cadrul universităţilor tehnice, pe lângă cursurile teoretice, sunt necesare proiecte, care să constituie aplicaţii practice la aceste cursuri. Realizând un robot real, studenţii îşi dezvoltă o serie de abilităţi, precum: creativitatea, conceperea de sisteme, lucrul în echipă şi rezolvarea de probleme practice.

Motivaţia studenţilor privind studierea anumitor discipline este îmbunatăţită, utilizând sisteme reale pentru educarea lor. De asemenea, popularizarea în mass-media a roboţilor construiţi de către studenţi atrage noi candidaţi la specializarea de Robotică.

Pentru pregătirea specialiştilor în robotică avem nevoie de platforme robotice care să fie flexibile şi modulare.

Plecând de la aspectele menţionate anterior, în cadrul Laboratorului de Robotică al Centrului de Teoria Mecanismelor şi Robotică au fost realizate o serie de platforme educaţionale, majoritatea dintre ele constituind teme ale unor proiecte de diplomă. O parte dintre acestea au fost dezvoltate în cadrul unor granturi de cercetare. În cele ce urmează vor fi prezentate succint câteva dintre aceste platforme (persoana de contact: prof.univ.dr.ing. Ioan Doroftei,  idorofte@mail.tuiasi.ro).

Roboţi păşitori hexapozi

Robot păşitor patruped

Robot păşitor biped

Robot mobil cu locomoţie hibridă

Roboţi mobili cu şenile

Robot mobil cu roti Mecanum

Robot mobil reconfigurabil

Robot mobil cu acţionare sincronă

Robot mobil pentru teren accidentat

Manipulator plan paralel reconfigurabil