loader image

Centrul de Teoria Mecanismelor şi Robotică


Membrii centrului TMR:


prof.univ.dr.ing.

prof.univ.dr.ing.

Ioan Doroftei

Director departament IMMR
tel: 0232 702301  ioan.doroftei@academic.tuiasi.ro

 conf.dr.ing.

conf.dr.ing.

Emil Budescu

tel: 0232 702181
emil.budescu@academic.tuiasi.ro

 ș.l.dr.ing.

ș.l.dr.ing.

Florentin Buium

tel: 0232 702181
florentin.buium@academic.tuiasi.ro

 ş.l.dr.ing.

ş.l.dr.ing.

Eugen Merticaru

tel: 0232 702181
eugen.merticaru@academic.tuiasi.ro

 ş.l.dr.ing.

ş.l.dr.ing.

Cristina-Magda Cazacu

tel: 0232 702296
cristina-magda.cazacu@academic.tuiasi.ro


Cadre didactice asociate


 prof.univ.dr.ing.

prof.univ.dr.ing.

Dumitru Leochi

tel: 0232 702181
dumitru.leohchi@academic.tuiasi.ro

 prof.univ.dr.ing.

prof.univ.dr.ing.

Virgil Atanasiu

tel: 0232 702113
virgil.atanasiu@academic.tuiasi.ro


Facilități

Laboratorul de mecanisme

 • Standuri pentru activităţi didactice asupra comportamentului dinamic, cinematic şi structural al mecanismelor din maşinile industriale.

Laboratorul de robotică

 • Sistem flexibil de fabricaţie şi asamblare.
 • Sistem flexibil de sortare şi ambalare.
 • Roboţi industriali de tip manipulator.
 • Roboţi educaţionali de tip manipulator.
 • Robot Mitsubishi RV – 2AJ, cu cinci grade de libertate.
 • Robot mobil ROBOTINO, cu vedere artificială şi posibilitate de programare.
 • Robot mobil CYCLOPS MK 3C, comandat la distanţă, pentru inspectarea unor medii periculoase.

Laboratorul de biomecanică

 • Componente de osteo-sinteză. Componente anatomice ale corpului uman. Cameră de filmat pentru analiza mişcării. Programe pentru simularea musculo-scheletală. Proteze de picior uman.

Laboratorul de cercetare a transmisiilor cu roţi dinţate

 • Standuri de testare pentru transmisii cu roţi dinţate: capacitatea portanta, dinamică şi tribologie.
 • Standuri de testare pentru cinematica si dinamica mecanismelor.

Laboratorul de tehnică de calcul

 • Calculatoare PC şi programe profesionale pentru uz didactic şi cercetare.

Realizări în centrul TMR

Scopul principal al unei universităţi este pregătirea profesională a studenţilor. În acest sens, în cadrul universităţilor tehnice, pe lângă cursurile teoretice, sunt necesare proiecte, care să constituie aplicaţii practice la aceste cursuri. Realizând un robot real, studenţii îşi dezvoltă o serie de abilităţi, precum: creativitatea, conceperea de sisteme, lucrul în echipă şi rezolvarea de probleme practice.

Motivaţia studenţilor privind studierea anumitor discipline este îmbunatăţită, utilizând sisteme reale pentru educarea lor. De asemenea, popularizarea în mass-media a roboţilor construiţi de către studenţi atrage noi candidaţi la specializarea de Robotică.

Pentru pregătirea specialiştilor în robotică avem nevoie de platforme robotice care să fie flexibile şi modulare.

Plecând de la aspectele menţionate anterior, în cadrul Laboratorului de Robotică al Centrului de Teoria Mecanismelor şi Robotică au fost realizate o serie de platforme educaţionale, majoritatea dintre ele constituind teme ale unor proiecte de diplomă. O parte dintre acestea au fost dezvoltate în cadrul unor granturi de cercetare. În cele ce urmează vor fi prezentate succint câteva dintre aceste platforme (persoana de contact: prof.univ.dr.ing. Ioan Doroftei,  idorofte@mail.tuiasi.ro).

Roboţi păşitori hexapozi

Robot păşitor patruped

Robot păşitor biped

Robot mobil cu locomoţie hibridă

Roboţi mobili cu şenile

Robot mobil cu roti Mecanum

Robot mobil reconfigurabil

Robot mobil cu acţionare sincronă

Robot mobil pentru teren accidentat

Manipulator plan paralel reconfigurabil