loader image

Înscriere la examenul de finalizare a studiilor


ANUNŢ

În atenţia  studenţilor  din anii terminali

Pentru înscrierea la examenul de diplomă/disertaţie, candidaţii  sunt rugaţi să depună o cerere la secretariatul facultăţii vizată de profesorul coordonator și fișa de lichidare (modelul cererii se află și la copiatorul din holul facultăţii), 2 foto 3/4 cm realizate pe hârtie fotografică mată pentru absolvenții studiilor universitare de licență (pe spatele fotografiilor se va completa numele, specializarea și promoţia) și o copie după CI saupașaport (pentru studenții cu domiciliul în străinătate).

Termenul înscriere la examenul de licenţă /disertaţie: 16 ianuarie 2023.

DECAN,

Conf.dr.ing.Gelu IANUȘ