loader image

Construcția de autovehicule (CA)

Construcția de autovehicule ?

Specializările din domeniul Ingineria Autovehiculelor sunt fundamentale pentru formarea specialiștilor capabili să gestioneze toate aspectele legate de autovehiculele rutiere, de la concepție și calcul până la întreținere și reparații. Iată de ce acest domeniu este esențial:

 1. Formare complexă în inginerie mecanică: Specializarea în ingineria autovehiculelor oferă o pregătire fundamentală complexă în domeniul ingineriei mecanice. Aceasta include înțelegerea profundă a principiilor mecanice aplicate la autovehicule și a sistemelor acestora.
 2. Concepție și calcul: Studenții învață despre procesele de concepție și calcul necesare în dezvoltarea autovehiculelor, inclusiv proiectarea sistemelor de propulsie, transmisie și caroserie.
 3. Cercetare și inovare: Programul include aspecte legate de cercetare și dezvoltare în domeniul autovehiculelor, promovând inovarea și adaptarea la noile tehnologii și cerințe de mediu și siguranță.
 4. Întreținere și reparații: O parte crucială a pregătirii este dedicată înțelegerii diagnosticării, întreținerii și reparării autovehiculelor, pregătind studenții pentru a lucra în service-uri auto și alte unități specializate.
 5. Colaborare cu industria: Practica tehnologică este asigurată în colaborare strânsă cu potențiali angajatori din industria auto, cum ar fi Delphi, Continental, dealeri auto și unități de reparații. Aceasta oferă studenților oportunități de a aplica cunoștințele într-un mediu real și de a se adapta cerințelor pieței de muncă.
 6. Adaptabilitate și mobilitate: Programul pregătește viitorii specialiști nu doar în domeniul specific al autovehiculelor, ci și în cadrul ingineriei mecanice în general, asigurându-le o pregătire flexibilă și adaptabilă pe întreg spectrul activităților productive și industriale.

Studenții parcurg următoarele discipline:

 • Bazele construcției autovehiculelor,
 • Dinamica autopropulsării vehiculelor,
 • Motoare cu ardere internă pentru autovehicule,
 • Construcția și calculul sistemelor de transmisie,
 • Construcția și performantele sistemelor de siguranță pasivă,
 • Construcția si calculul sistemelor de control a mișcării autovehiculelor,
 • Proiectare caroserii și platforme auto,
 • Construcția și controlul tracțiunii electrice,
 • Construcția sistemelor de automatizare, control și diagnoză a autovehiculelor.
 • Autovehicule de competiție și agrement Camioane, remorci, vehicule pentru transport greu și de persoane
 • Materiale compozite și tehnologii neconvenționale pentru autovehicule

Competențele dezvoltate în cadrul specializării în Ingineria Autovehiculelor sunt extinse și acoperă diverse aspecte esențiale pentru industria auto și ingineria mecanică în general. Iată cum sunt structurate și ce abilități dobândesc absolvenții:

 1. Proiectarea și construcția autovehiculelor rutiere:
  • Absolvenții dobândesc cunoștințe profunde despre construcția actuală a autovehiculelor rutiere și sunt familiarizați cu tendințele actuale și viitoare în domeniu.
 2. Diagnosticarea, întreținerea și exploatarea autovehiculelor:
  • Studenții învață tehnicile și metodele necesare pentru diagnosticarea eficientă a problemelor autovehiculelor, precum și pentru întreținerea și exploatarea lor corectă și eficientă.
 3. Deprinderi practice în exploatarea autovehiculelor:
  • Absolvenții dobândesc deprinderile necesare pentru a utiliza autovehiculele în mod rațional și eficient, asigurând o operare optimă din punct de vedere tehnic și economic.
 4. Aplicarea în diverse ramuri înrudite:
  • Specializarea pregătește specialiști pentru a satisface cerințele unor domenii conexe, cum ar fi managementul transporturilor, mecanizarea construcției de drumuri și clădiri industriale, mecanizarea agriculturii și construcțiile de material rulant.
 5. Explorarea domeniilor noi și dezvoltate:
  • Absolvenții sunt pregătiți pentru a se adapta și a lucra în domenii emergente, cum ar fi accidentologia, expertizele tehnice auto, regularea și modernizarea traficului rutier.

Laboratoare de specialitate

Motoare cu Ardere Internă
Calculul si Construcția Autovehiculelor Rutiere
Sisteme de Propulsie pentru Autovehicule Rutiere
Diagnosticarea Autovehiculelor Rutiere
Încercarea Autovehiculelor Rutiere
Întreținerea și Repararea Autovehiculelor
Calculul și Construcția Motoarelor cu Ardere Internă Automobile
Combustibili și Lubrifianți
Echipament Electric și Electronic pentru Autovehicule Rutiere
Trafic și Securitate Rutieră
Proiectarea Asistată de Calculator a Autovehiculelor Rutiere
Sisteme de Alimentare cu Combustibili

Oferta actuală pentru absolvenții specializărilor din domeniul – INGINERIA AUTOVEHICULELOR