loader image

 „Vreau să fiu student”  – MECSTUD, 2021Proiectul privind Învățământul Secundar

(Romania Secondary Education Project – ROSE)

Subproiectul Şcoala de vară pentru elevi

 „Vreau să fiu student”  – MECSTUD

Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași a inițiat și primit finanțare în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), pentru subproiectul Școala de vară pentru elevi „Vreau să fiu student”  cu acronimul MECSTUD.

       De asemenea, proiectul propus va contribui la atingerea obiectivului specific privind „orientarea școlară a elevilor de liceu, în ceea ce privește opțiunile de continuare a studiilor în învățământul universitar”, pentru un număr de 100 de elevi din liceele din zona de NE a ţării. Principalele activităţi, la care vor participa în total 4 grupe a câte 25 de elevi, 2 profesori însoțitori(consultanți individuali)/grupă, 2 studenți consultanți (tutori)/grupă, 1 student voluntar /grupă, care se vor desfăşura în Facultatea de Mecanică, sunt:

AI.I. Cursuri și aplicații adresate elevilor de liceu: ”Și eu pot proiecta” – curs aplicativ de proiectare asistată de calculator utilizând programul  ”Catia V 6”; mijloace utilizate: 30 calc., Software Catia V6, Imprimantă 3D;  ”De ce rămânem blocați în trafic” – curs aplicativ de simulare trafic urban, mijloace: 30 calc., Software ”Vissing”. ”Cât de mult poluează automobilul meu” – curs aplicativ de măsurare zgomot și nivel de noxe a motoarelor de automobile; mijloace utilizate: 3 calc., Aparat măsurare zgomot, Analizor de gaze arse. ”Ce este energia curată” – curs aplicativ – energii neconvenționale; mijloace utilizate: 3 calc., panouri solare, aparate de măsura.

AI.II.   Ateliere de lucru – ce pot face ”O minte ascuțită și mâinile dibace” : ” Și eu pot face un roboțel”- atelier de lucru; Mijloace: 30 kit-uri de lucru, videoproiector, truse de scule, calculator.

” Mașina inteligentă ”- atelier de lucru:  Se vor utiliza următoarele mijloace: 30 kit-uri de lucru,  videoproiector, truse de scule, calculator.” Motorul inima automobilului”- atelier de lucru; mijloace utilizate: motor de automobil,  videoproiector, truse de scule, calculator. ” Cum se rup piesele din oțel ?”- atelier de lucru; mijloace:  mașini de încercat, epruvete, truse de scule, calc.

 AI.III. Activități de consiliere și orientare profesională: “Meseriile viitorului”, “Eu și cariera mea. Eu sunt-eu vreau-eu pot”; „Nediscriminarea – egalitate de şanse în carieră”, „Cine suntem noi studenţii”.

AI.IV. Activităţi sportive: Competitie de: Fotbal – băieţi, Volei – fete; Drumeţie- Dealul Repedea;

AI.V. Vizite de studiu: S.C. BorgWarner S.R.L, S.C. Continental S.A., S.C. Panifcom S.A., Aeroportul Internaţional Iaşi; Facultatea de CMMI, Facultatea de SIM, Facultatea de ETTI,

AI.VI. Vizite culturale: Palatul Culturii, Centrul vechi, Muzeul unirii, Muzeul Petru Poni, Muzeul M. Kogălnicenu, Casa studenţilor, B.C.U., Aula Magna „Carmen Sylva”, Bojdeuca I.Creangă, Teiul lui Eminescu, Grădina botanică;

AI.VII. Activităţi culturale: Vizionare film (Cinema City, baza sportivă- proiecţie film în aer liber), vizionare spectacol – teatru în aer liber, seară culturală „Mecanica are talente”.

În anul 2021 perioada de implementare va fi 04-18 iulie  2021, toate activitățile se vor desfășura ONLINE cu adaptările specifice.  

În anul 2022, perioada de implementare va fi  03-17 iulie 2022,  toate activitățile se vor desfășura  la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași.


SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI – 08-06-2021

Consilieri individuali profesori – scan_invitație

SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI 08-06-2021

Consilieri individuali studenți – scan_invitație


INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Pentru achiziția prin Cerere de oferte a Kit-ului participantului 2021 – activități online –

(Pozitia 3 din Planul de achiziții)

Scan invitație


INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de ECHIPAMENTE ȘI TRUSE SCULE

(pozitia 15 din planul de achizitții)

Scan invitație


18-06-2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția KIT-uri EDUCATIONALE

(pozitia 16 din planul de achiziții)

Scan invitație


Prelungire termen de depunere a ofertelor Kit educational ROSE

NOTIFICARE privind achizitla de bunuri prin cerere de oferte a Kit educational – activitiiti online – {pozitia 16din Planul de achlzitl! al acordului de grant nr 329/SGU/PV/1II din 22.06.2020) Referitor la procedura de achizitie derulata prin metoda Cererii de oferte (CO)Kit educational, lansata In data de 18.06.2021 ~i cu termen limita de primire a ofertelor 28.06.2021 – ora 1000, va comunicarn ca, procedura nu a intrunit conditiile din Ghidul de implementare al granturilor si se prelungeste termenul de depunere al ofertelor cu 7 zile I respectiv pana pe 08.07.2021.

Prelungire termen de depunere a ofertelor Kit educational ROSE


07-07-2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția

„Reproducerea epruvetelor de laborator și materiale pentru activități sportive online”


Activitate elevi – Școala de vară pentru elevi 2021 – MECSTUD Rose