loader image

INFORMAȚII PRIVIND PRACTICA TEHNOLOGICĂ

INFORMAȚII PRIVIND PRACTICA TEHNOLOGICĂ

In atenția studenților din anul II și III

Având în vedere restricțiile privind contactul social, în contextul crizei sanitare mondiale, în ședința Biroului Consiliului Facultății de Mecanică, din data de 05.03.2021, s-a stabilit că Practica de specialitate, prevăzută în Planul de invățământ la anii II si III, va fi efectuată în acest an universitar.

Studenții care au posibilitatea de a efectua în localitatea de domiciliu stagiul de practică (în lunile iulie, august și septembrie 2021), în cadrul unui program de practică, interhip, workshop sau angajare în domeniu, sunt incurajati sa efectueze stagiu de practică la firme din domeniul mecanic. In acest sens, va transmitem atasat “Convenția de practică” care se va încheia între facultate si Societatea Comercială unde se efectuează practica, precum și lista coordonatorilor de practică.

Convenția de practică se completează, se semnează de student și la S.C. unde se efectuează practica, se scanează color și se trimite pe adresa facultatea.mecanica@tuiasi.ro cu subiectul: Conventie de practica, nume si prenume, grupa, pentru a fi semnate, ștampilate, scanate și retrimise studenților. Fiecare parte își va printează exemplarul propriu după ultima scanare.

Pentru încheierea situației școlare la Practică, studenții vor transmite coordonatorului de practică al grupei sale, pe adresa de email nume.prenume@academic.tuiasi.ro, convenția de practică semnată de firmă, adeverința de efectuare a practicii și caietul de practică.

Studenții di anul II și III care nu au posibilitatea să efectueze practica într-o societate din localitatea de domiciliu trebuie să anunțe cadrul didactic coordonator de practică până la data de 12 mai 2021.

Studenții din anul III (din orice localitate), precum și studenții din anul II cu domiciliul în Iași, care nu își găsesc loc de practică, vor fi repartizați la firmele cu care Facultatea de Mecanică are încheiate acorduri de colaborare pentru practică.

Pentru alte lămuriri si detalii va rugam sa ne contactati la nr. de tel.0232.232337.

Repartizare coordonatori de practică pentru anul universitar 2020-2021

Grupa Numele cadrului didactic coordonator al practicii
8201 As. drd. ing. Lupescu Stefan
8202 As. drd. ing. Popescu Andrei
8203 As. drd. ing. Chiriac Bogdan
8204 Ș. l. dr. ing. Carlescu Vlad
8205 As. drd. ing. Oprișan Mariuca
8206 Ș. l. dr. ing. Tufescu Ana
8207 Ș. l. dr. ing. Benchea Marcelin
8208 Ș. l. dr. ing. Zapodeanu Cezara – Valentina
8301 Conf. dr. ing. Ciofu Ciprian
8302 As. drd. ing. Dontu Andrei
8303 As. drd. ing. Dontu Andrei
8304 Ș. l. dr. ing. Tiron Mihail Catalin
8305 Ș. l. dr. ing. Atanasiu Marius Vasile
8306 As. drd. ing. Lupu Ana-Georgiana
8307 Ș. l. dr. ing. Dumitraşcu Alina
8308 Conf. dr. ing. Balan Rodica Mihaela
8309 As. dr. ing. Racu Cristina