loader image

Admitere Licenţă


REZULTATELE FINALE LA ADMITEREA – septembrie 2021
Studii universitare de licențăDragi candidați,

Venim în sprijinul vostru oferindu-vă  informații, consiliere și suport
pentru înscrierea la concursul de admitere 2021 la Facultatea de Mecanică
Iași.

…………………………………………………………………
Candidații care nu au posibilitatea efectuării înscrierii online sau
doresc să se înscrie cu actele in original, sunt așteptați la sediul
Facultății de Mecanică, str.Dimitrie Mangeron nr.43, Iași (clădirea care are expus avionul în fața ei), în perioada 12-23 iulie 2021, între orele 9-15, în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri și orele 9-14, în ziua de sâmbătă.

Ne puteți contacta:

telefonic  la numerele  +40232232337, +40741130041

prin email:  facultatea.mecanica@tuiasi.ro


Studii universitare de licenţă – 4 ani

Sesiunea de vară iulie 2021
Înscrierea candidaţilor 12 – 23 iulie
Afişarea rezultatelor24.07.2021
Depunere acte în original24 iulie – 28 iulie
Afişare rezultat final admitere02.08.2021
Sesiunea de toamnăseptembrie 2021
Înscrierea candidaţilor6 – 17 septembrie
Afișarea rezultatelor18.09.2021
Depunere acte în original19 – 20.09.2021
Afișarea rezultatelor finale24.09.2021

 Numărul de locuri scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021:

Concursul de admitere se organizează pe domenii de studii, urmând ca, în funcție de media de admitere și de opțiuni, candidatul să fie declarat admis la unul dintre acestea.

Număr de locuri

Domenii de Studiu și Specializări – Facultatea de Mecanică


Calendar admitere

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunerea contestațiilor: 24 – 25 iulie
 • Confirmarea locului prin depunerea actelor în original: 24–28 iulie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 29 iulie
 • Confirmarea locului prin depunerea actelor în original: 30 iulie–1 august
 • Afişarea rezultatelor finale admitere: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmarea locului prin depunerea actelor în original: 19 – 20 iulie
 • Depunerea contestațiilor: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Metoda de selecție

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Dosarul de admitere/de înscriere

În contextul pandemiei cu noul coronavirus, admiterea pentru anul universitar 2021- 2022 se va desfășura online, după înscriere candidatul urmând să transmită documentele în original la facultatea unde a fost admis.

Candidații care nu au posibilitatea să se înscrie online sunt asteptați la sediul Facultății de Mecanică, în perioada de înscriere corespunzătoare sesiunilor de vară și de toamnă.

Dosarul de înscriere online va conține:

 • Cererea de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
 • Cartea de identitate – în copie scanată;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă – în copie scanată față-verso;
 • Certificatul de naștere – în copie scanată;
 • Adeverința medicală – în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverința, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau adeverința de fost student, cu  precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă).
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta /diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere /dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă.

Taxă de admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei și se plătește prin transfer bancar sau prin Poșta Română în contul:

 • Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
 • COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
 • CUI: 4701606
 • OBIECTUL PLĂŢII: taxă admitere Facultatea de Mecanică

În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului de pe platforma de admitere (de către candidat), la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere și obiectul plății (taxa admitere Facultatea de Mecanică).

Atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății de Mecanică, prin POS.  

Taxe de școlarizare

Pentru locurile la buget nu se platesc taxe de școlarizare. În cazul în care candidatul optează pentru un loc în regim cu taxă, vă informăm că taxa de școlarizare la Facultatea de Mecanică este de 2500 lei/an pentru domeniul Ingineria Autovehiculelor și 2200 lei/an pentru domeniile Inginerie Mecanică și Mecatronică și Robotică.

Mai multe detalii procedura de admitere puteți găsi la adresa:

https://www.admitere.tuiasi.ro/licenta/informare.php