loader image

Dosarul cu acte va fi încărcat inițial online în cele două perioade de înscriere și ulterior depus și în original.

Termenul limită pentru depunerea actelor în original pentru studenții doctoranzi admiși pe locurile finanțate de la buget: 28.09.2021

Perioade de înscriere:

  • Sesiunea I – 5 – 15 iulie 2021
  • Sesiunea a II-a – 1 – 16 septembrie 2021

Program înscrieri: între 11.00 – 14.00

Colocviul de admitere – 20 – 24 septembrie 2021

Testul la limba străină – se va susține la ora 10.00, la Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), astfel:

  • în data de 16.07.2021 pentru candidații înscriși în sesiunea I;
  • în data de 17.09.2021 pentru candidații înscriși în ambele sesiuni.

Testul de competență lingvistică va fi susținut de către: 
      • absolvenții de lungă durată ai TUIASI (5 ani);
      • absolvenții altor universități care nu au un astfel de certificat.

Sunt echivalate certificatele internaționale de limba engleză, franceză, germană, precum și cele eliberate de centrele culturale sau cele care funcționează în cadrul unversităților acreditate, dacă sunt în termen de valabilitate.

Taxa pentru susținerea testului este:

  • 80 de lei pentru absolvenții TUIASI;
  • 100 de lei pentru absolventii altor universități.

În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de doi ani.

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – Cod fiscal 4701606(Beneficiar – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății – Taxă susținere test limba straină doctorat – LINGUATEK).La susținerea testului veți face dovada plății acestei taxe.

În cazul în care aveți un certificat de competență lingvistică, îl veți trimite pe e-mail cadrului didactic de la facultatea unde v-ați inscris pentru a fi echivalat sau nu, după caz.


Conducători de doctorat 2021:

Inginerie mecanică:

•       Prof.dr.ing. Atanasiu Virgil

•       Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

•       Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen

•       Prof.dr.ing. Condurache Daniel

•       Prof.em.dr.ing.  Creţu Spiridon

•       Prof.dr.ing. Doroftei Ioan

•       Prof.em.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

•       Prof.ab.dr.ing. Paleu Viorel

•       Prof.ab.dr.ing. Goanță Viorel

•       Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

•       Prof.ab.dr.ing. Popescu Aristotel

•       Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

Ingineria materialelor:

•       Prof.dr.ing. Munteanu  Corneliu