loader image

Presusținere teză de doctorat

Vă informăm că în data de 29 septembrie 2021 ora 12:00 va avea loc presusținerea în cladirea Uttex, parter, sala 12, Facultatea de Mecanică, de către doctorandul: inginer Ștefan Constantin Lupescu, a tezei de doctorat cu titlul:

„CERCETĂRI ASUPRA UNOR BIOMATERIALE METALICE BIODEGRADABILE PE BAZĂ DE MAGNEZIU UTILIZATE ÎN APLICAȚII MEDICALE”

Teza a fost întocmită sub conducerea științifică a domnului prof. univ. dr. habil. ing. Corneliu Munteanu

                                              Membrii comisiei de îndrumare:

– Prof.univ.dr.ing. Dumitru Olaru          

– Prof.univ.dr.ing. Romeu Chelariu

– Conf..univ.dr.ing. Bogdan Istrate