loader image

Mec4pass – Start

Mec4pass – StartROSE- Schema de Granturi pentru Universități

Acord de grant nr. 206/SGU/NC/II/17.09.2019

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași, Facultatea de Mecanica

Titlul sub-proiectului: Creșterea deschiderii parcursului educațional către absolvire prin reducerea abandonului in primul an de studii la Facultatea de Mecanică de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași ■ Mec4Pass


INVITAȚIE DE PARTICIPARE

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)

Pozitia : Studenti-Tutori

În baza Acordului de Grant nr. 206/SGU/NC/II/17.09.2019, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași/Facultatea de Mecanică a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în cadrul Proiectul privind învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 700.515 lei, cu o durata de 3 ani,  pentru implementarea subproiectului Creșterea deschiderii parcursului educațional către absolvire prin reducerea abandonului in primul an de studii la Facultatea de Mecanică de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași” – Mec4Pass  . Conform Acordului , o parte din fonduri vor fi destinate achiziționarii  serviciilor de tutoriat pentru studenți.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în „Termenii de referință” anexați. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași/Facultatea de Mecanică invită consultanți eligibili („Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

Vor  fi selectati Consultanti în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru Universități din cadrul Proiectului privind învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Criterii de Calificare și Selecție

Competențele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:

  • calitatea de student al Facultății de Mecanica;
  • experiență în activități de voluntariat ;
  • experiență acumulata prin implicarea în proiecte educaționale și/sau extracurriculare, implementate de diferite entități publice sau private.

Candidatul care obține punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru negocierea contractului.

  CRITERII PUNCTAJ MAXIM POSIBIL
1. Media absolvirii anului precedent de studii (> 9,00 = 25 puncte, > 8,00 = 15 puncte, >7,00 = 10 puncte) 25 puncte
2. Membru în diferite organisme de reprezentare a studenților Senatul TUIasi/ Consiliu FM/ Comisia socială (1 poziție = 10 puncte, 2 poziții = 15 puncte) 15 puncte
3. Membru voluntar (sau fost membru) în organizații și asociații studențești sau de tineret 15 puncte
4. Membru în echipe de implementare a proiectelor educaționale și extracurriculare adresate studenților (1 participare = 15 puncte, 2 participări = 25 puncte) 25 puncte
5. Participant în cadrul proiectelor educaționale similare cercuri științifice/cursuri de formare profesională/etc. (1 participare = 15 puncte, 2 participări = 20 puncte) 20 puncte
  Punctaj maxim total 100 puncte

Conflict de interese

în conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale[1], consultanții au obligația să ofere consiliere profesională, obiectiv și imparțial și în orice moment să asigure clientul Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași/Facultatea de Mecanică împotriva oricărui risc ce-i poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar în prestarea serviciilor de consultanță trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanții nu vor fi angajați pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligații anterioare sau curente față de alți clienți, sau care i-ar pune în poziția să nu-și poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de grant.

Prezentarea Scrisorilor de interes

Candidatii  interesați sunt invitați să depună CV-ul în format „europass’,  însoțit de documentele justificative care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

Toate documentele menționate anterior se depun în plic sigilat la secretariatul Facultății de Mecanică până la data de 20.01.2020 , ora 15:00 cu precizarea „candidat pentru poziția de consultant în cadrul proiectului Creșterea deschiderii parcursului educațional către absolvire prin reducerea abandonului in primul an de studii la Facultatea de Mecanică de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași –Mec4Pass- Acord de grant nr. 206/SGU/NC/II/17.09.2019.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa decanat@mail.tuiasi.ro sau adresându-vă directorului de grant șef lucrări dr. ing. Iulian Agape (iulian.agape@tuiasi.ro  sau telefonic la numărul 0752142817) si expertului-coordobare studenti asist.ing. Andrei Ionut Dontu (andrei.dontu@tuiasi.ro  sau telefonic la numarul 0758555362).

S.l.dr.ing. Iulian Agape ,

director de grant


[1] Paragraful 1.9 din „Ghidul privind selecția și angajarea consultanților în cadrul împrumuturilor acordate de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Creditelor IBRD și Granturilor acordate de Asociația de Dezvoltare Internațională IDA” publicat de către Bancă în ianuarie 2011 (revizuit în Iulie 2014), numit „Ghidul Consultantului”.