loader image

Selecție mobilități Erasmus+ pentru semestrul 1, 2022/2023


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Mecanică

Mobilităţi ERASMUS+ pentru studenţi

2022 – 2023

Selecţia studenților Erasmus+outgoing pentru semestrul 1 al anului universitar 2022/2023 va avea loc în data de 15.03.2022 și se va desfășura on-line, pe platforma Google Meet.

Dosarul de candidatură va fi trimis în format electronic coordonatorului Erasmus+ de la Facultatea de Mecanică pe adresa carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro și va fi depus în format fizic/tipărit la Secretariatul Facultății de Mecanică până la data de 14.03.2022, ora 14. Dosarul de candidatură va cuprinde:

– cerere tip de înscriere la concurs (Anexa 2);

– formular de eligibilitate (Anexa 3), ce va fi completat de coordonatorul Erasmus;

– CV format Europass;

– scrisoare de intenție, format liber;

– certificat de competență lingvistică (engleză, franceză), eliberat la cerere de către Centrul LINGUATEK (din cadrul DPPD – TUIASI) sau de către o altă instituție competentă; pentru a obține acest certificat trebuie să vă adresați profesorilor de limbi străine din facultate (lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu (engleză) – evagrinad@yahoo.com, 0741349883; asist. univ. dr. Ioana Baciu (franceză) – ioana.baciu@academic.tuiasi.ro); mai multe detalii privind obținerea acestui certificat se pot găsi la https://bit.ly/3fv8rRU;

– adeverință de student, eliberată la cerere de către secretariatul Facultății de Mecanică, în care să fie precizată media și numărul de credite obținute în anul anterior.

Alegerea universității partenere pentru desfășurarea mobilității de studiu sau plasament se face în baza listei de acorduri existente la link-ul www.international.tuiasi.ro/erasmus/erasmus-agreements-k103/Faculty-of-Mechanical-Engineering, urmărind valabilitatea pentru programele de licență, de master sau de doctorat. Vă invit să aveți în vedere și alte două universități cu care anul trecut au fost încheiate acorduri și care nu se regăsesc în lista mai sus menționată. Este vorba de Universidad de Burgos, Spania și Konya Technical University, Turcia. De asemenea, Facultatea de Mecanică este partener cu HTW Saar, University of Applied Sciences, în cadrul programului International Project Semester (IPS) dedicat studenților de la licentă, anii 3 și 4. Este un program hibrid ce include cursuri de inginerie și management, precum și un stagiu de practică la o companie din regiunea Saarland, Germania (https://www.htwsaar.de/htw/int/ips).

            Vă invităm să consultați modelele de Contracte de studii/ Learning Agreement ce vă asigură compatibilitatea necesară între disciplinele din Planul vostru de învățământ și disciplinele de la universitatea gazdă la link-ul https://mec.tuiasi.ro/programul-erasmus/

Detalii despre criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie precum şi alte informaţii generale sunt prezentate pe site-ul Facultății de Mecanică (la secțiunea Studenți/ Programul Erasmus+), pe site-ul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, secțiunea Erasmus    

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/11/PO.PRI_.01_E1R3.pdf și pe pagina de Facebook a Prorectoratului Relații Internaționale  https://www.facebook.com/InternationalRelationsTUIASI/.

            De asemenea, nu ezitați să contactați coordonatorul Erasmus+ al Facultății de Mecanică pentru informații suplimentare și suport în completarea documentelor.

„Erasmus mission: ENRICHING LIVES, OPENING MINDS!”

Coordonator Erasmus+,

Conf. dr.ing.Carmen Ema Panaite

carmen-ema.panaite@academic.tuiasi.ro

0752141220